KRLE 5-7

KRLE 5-7 Elevnettsted (Nettsted)

Forfatter:

Beate Børresen, Aina Birgitte Hammer og Thor-André Skrefsrud

Forfatter: , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202573379
Kategori: KRLE
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: KRLE
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen KRLE 5-7 Elevnettsted

Elevnettstedet inneholder varierte oppgaver til hvert kapittel.
Oppgavene støtter opp under fagstoffet, og gir et godt bilde på om man har fått med seg det viktigste.
Oppgavene gir dessuten øvelse i å bruke viktige begreper.

Til toppen

Forfatter(e)

Beate Børresen er magister i idéhistorie og dosent (em.) ved Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for lærerutdanning. Børresen har utviklet studiet Filosofi med barn ved HIO og har skrevet læreverk i RLE og i filosofi for grunnskolen. Hun har også skrevet Filosofiske samtaler for barn til bruk i barnehagen. Fra 2005 til 2007 ledet hun et nasjonalt prosjekt om filosofi i skolen for Utdanningsdirektoratet.

Aina Hammer er høgskolelektor ved institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Hun har mastergrad i religionshistorie samt praktisk-pedagogisk utdanning fra UiO, og hun er også utdannet fotograf. På HiOA underviser Aina lærerstudenter i religioner, livssyn, etikk og filosofi. Den siste tiden har hun forsket på ulike tilnærminger til religionskritikk i KRLE, og hun er involvert i to forskningsprosjekter som omhandler mangfoldstematikk. Aina har tidligere jobbet ni år som lærer på mellomtrinnet i Osloskolen.

Thor-André Skrefsrud er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Han har også professorkompetanse i religion, livssyn og etikk og har undervist i KRLE i lærerutdanningen. Skrefsrud er utdannet allmennlærer og arbeider særlig med tilpasset opplæring i det flerkulturelle klasserommet.

KRLE 5-7
KRLE-boka 5-7 er én bok for hele mellomtrinnet!
Boka og krle-nett 5-7 gir elevene forståelse og kunnskap om kultur, identitet og mangfold – både nasjonalt og globalt.
Lærestoffet er samlet tematisk, og mengden er realistisk i forhold til timebruken i faget.

KRLE-boka 5-7 er utviklet til Kunnskapsløftet. Lærestoff i KRLE for mellomtrinnet til fagfornyelsen finner du i Skolen fra Cappelen Damm.