KRLE 5-7

KRLE 5-7 Digital (lærerlisens) (Nettsted)

Kristendom, religion, livssyn og etikk

Forfatter:

Beate Børresen, Aina Birgitte Hammer og Thor-André Skrefsrud

Forfatter: , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202545772
Kategori: KRLE
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: KRLE
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen KRLE 5-7 Digital (lærerlisens)

Lærerlisensen til KRLE-nett 5-7 inneholder:

-Tavlebok

-Lyttestoff med fortellinger, resitasjoner og musikk

-Fyldig bakgrunnsstoff til alle temaer

-Veiledning til bruk av filosofiske samtale som metode, kalt filosofiske hjørner

-Kommentarer til alle oppgavene med filosofiske hjørner

-Utvalg av sentrale bilder fra elevboka

Filosofisk samtale går som en rød tråd gjennom bøkene. Elevene skal få erfaring i å delta i en samtale og lytte til hverandre. De skal få øve på å stille spørsmål, argumentere, komme med påstander og begrunne dem. Dere kan arbeide med filosofiske spørsmål knyttet til hvert eneste kapittel, og du finner godt med bakgrunnsstoff til de filosofiske samtalene i den digitale lærerveiledningen.

Til toppen

Forfatter(e)

Beate Børresen er magister i idéhistorie og dosent (em.) ved Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for lærerutdanning. Børresen har utviklet studiet Filosofi med barn ved HIO og har skrevet læreverk i RLE og i filosofi for grunnskolen. Hun har også skrevet Filosofiske samtaler for barn til bruk i barnehagen. Fra 2005 til 2007 ledet hun et nasjonalt prosjekt om filosofi i skolen for Utdanningsdirektoratet.

Aina Hammer er høgskolelektor ved institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Hun har mastergrad i religionshistorie samt praktisk-pedagogisk utdanning fra UiO, og hun er også utdannet fotograf. På HiOA underviser Aina lærerstudenter i religioner, livssyn, etikk og filosofi. Den siste tiden har hun forsket på ulike tilnærminger til religionskritikk i KRLE, og hun er involvert i to forskningsprosjekter som omhandler mangfoldstematikk. Aina har tidligere jobbet ni år som lærer på mellomtrinnet i Osloskolen.

Thor-André Skrefsrud er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Han har også professorkompetanse i religion, livssyn og etikk og har undervist i KRLE i lærerutdanningen. Skrefsrud er utdannet allmennlærer og arbeider særlig med tilpasset opplæring i det flerkulturelle klasserommet.

KRLE 5-7
KRLE-boka 5-7 er én bok for hele mellomtrinnet!
Boka og krle-nett 5-7 gir elevene forståelse og kunnskap om kultur, identitet og mangfold – både nasjonalt og globalt.
Lærestoffet er samlet tematisk, og mengden er realistisk i forhold til timebruken i faget.

KRLE-boka 5-7 er utviklet til Kunnskapsløftet. Lærestoff i KRLE for mellomtrinnet til fagfornyelsen finner du i Skolen fra Cappelen Damm.