Kristne grunnskoler (Heftet)

Begrunnelse - innhold - handlingsrom

Serie: Religionsfag Profil 32

Forfatter:

Njål Skrunes, Gunhild Hagesæther og Bjarne Kvam

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 392
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: Religionsfag Profil
Serienummer: 32
ISBN: 9788202610357
Kategori: Religion
Fag: Religion
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kristne grunnskoler

Det første alternative kristne skoletilbudet på grunnivået ble opprettet allerede på 1840-tallet. Det har alltid vært en liten del av det samlede skolelandskapet i Norge. Lite er skrevet om dette skoletilbudet og det er lite belyst i skoleforskningen. Redaktørene ønsker derfor at denne antologien skal stimulere både de som kjenner friskolene fra før av og de som ikke gjør det, til refleksjon over de kristne skolenes virksomhet og deres plass i det offentlige rom. Gjennom antologien kastes det et forskningsbasert lys på sentrale sider ved disse skolenes situasjon i dag. Oppmerksomheten rettes mot skolenes begrunnelse og forankring, viktige sider ved det faglige innholdet og skolenes elevtilfang og handlingsrom i møte med læreplanverk og politisk-ideologisk styring.

Til toppen

Forfatter(e)

Njål Skrunes er professor II ved NLA Høgskolen, tidligere professor og rektor på samme sted. Fagfeltet er religionspedagogikk. Han har skrevet flere avhandlinger og en rekke forskningsartikler innen sitt fagfelt i tillegg til å ha vært redaktør for lærebøker for kristne grunnskoler, videregående skoler og høyskoler.

Gunhild Hagesæther er professor em. i pedagogikk ved NLA Høgskolen, og har vært professor samme stad og rektor ved DMMH. I sin forskning har hun særlig fokusert på barnehage, skolestart og religionspedagogikk. Hun har hatt en rekke verv innen utdanning og forskning.

Bjarne Kvam er førstelektor i pedagogikk ved NLA Høgskolen og har vært rektor der i til sammen 25 år. Tidligere var han i 9 år lærer og rektor i folkehøgskolen. Han var med i etableringen og siden i styret for Kristne Friskolers Forbund.

Lars Dahle er førsteamanuensis ved NLA Høgskolen, samt daglig leder for Damaris Norge. Han var tidligere rektor på (NLA) Mediehøgskolen Gimlekollen. Fagfeltet er systematisk teologi, med vekt på apologetikk og missiologi. Han er redaktør for tidsskriftet Theofilos, tillitsvalgt i Lausannebevegelsen og har skrevet en rekke forskningsartikler.

Margunn Serigstad Dahle er førstelektor i kommunikasjon og livssyn ved NLA Høgskolen, med vekt på livssynskunnskap og religionspedagogikk. Hun har skrevet en rekke forskningsartikler, samt vært redaktør for flere fagbøker. Som team- og produksjonsleder i Damaris Norge har hun en nær relasjon til hele bredden av kristne friskoler.

Gunnar Innerdal er førsteamanuensis i systematisk teologi ved NLA Høgskolen. Han har publisert forskningsarbeider om teologiske emner som trinitarisk teologi, fundamentalteologi/sannhetsspørsmål og pneumatologi. I tillegg underviser han i nytestamentlig gresk. Har i den senere tid forsket på temaer i skjæringsfeltet mellom teologi og naturvitenskap.

Ståle Johannes Kristiansen er professor i teologi, kunst og filosofi ved NLA Høgskolen. Han har tidligere vært lærer ved St. Paul katolske grunnskole i Bergen. Kristiansen forsker særlig på tidlig kristen tenkning, katolsk teologi og forholdet mellom teologi og kunst.

Signe Sandsmark er seniorrådgiver i Kristne Friskolers Forbund. Hun har tidligere vært ansatt ved pedagogikkseksjonen på NLA Høgskolen. Hun har doktorgrad i pedagogisk filosofi og har skrevet bøker og artikler i skjæringsfeltet mellom pedagogikk og kristendomskunnskap.

Øyvind Skjegstad er førstelektor ved Ansgar Teologiske høgskole. Han arbeider med religionspedagogikk, kirke- og religionshistorie og praktisk teologi.

Jostein Sæther er professor ved NLA Høgskolen med spesielt ansvar for pedagogisk psykologi og vitskapsteori. Han har publisert om grunnlagsspørsmål i pedagogikk, menneske-, verdi- og idelogispørsmål i pedagogikk og naturfag, og har spesielt gjort forsking i pedagogikkens faghistorie.

Knut-Willy Sæther, professor, Institutt for religion og livssyn, Høgskulen i Volda. Sæthers forskning er interdisiplinær og omfatter fagområder som filosofi, estetikk, teologi og naturvitenskap. For mer informasjon, se www.knutwillysaether.weebly.com.

Bøker i serien