Krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv (Ebok)

Politi-innsatsen 22. juli

Forfatter:

Helge Renå

Forfatter:
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2022
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 4.32 MB
Filformat: EPUB3
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202761424
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Organisasjon og ledelse , Politifag og kriminalomsorg og Samfunnsfag
Fag: Organisasjon og ledelse, Politifag og kriminalomsorg, Samfunnsfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv

Krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv gir en utførlig drøfting av hvordan krisehåndtering i en beredskapsorganisasjon påvirkes av både organisatoriske og institusjonelle strukturer, og av uformelle normer og praksiser.

Forfatteren bruker politiets håndtering av terrorangrepene i Oslo og på Utøya fredag 22. juli 2011 som empirisk case for å belyse kompleksiteten knyttet til krisehåndtering. Forfatteren har gjennom sin forskning fått tilgang til et unikt datamateriale, som kaster nytt lys over politiets innsats i kjølvannet av terroren som fant sted.

Ifølge forfatteren gir Gjørv-kommisjonens konklusjoner fra 2012 en altfor enkel og unyansert forklaring på politi-innsatsen og myndighetenes håndtering mer generelt den 22. juli. Som boken viser må man ta høyde for hvilken type informasjon som var tilgjengelig for de involverte polititjenestepersonene underveis i krisehåndteringen, de organisatoriske og teknologiske rammebetingelsene politiet opererte innenfor, og den politiske styringen av politiet i årene forut for 2011, for å få det fulle bildet av politiets innsats.

Selv om det empiriske søkelyset er på politiets krisehåndtering under terrorangrepene 22. juli, er boken først og fremst en fagbok om krisehåndtering med utgangspunkt i organisasjonsteoretiske og statsvitenskapelige perspektiver.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Helge Renå har doktorgrad i statsvitenskap og jobber som forsker ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Renå satt i utvalget som evaluerte politiet og PST sin håndtering av terrorhendelsen i Bærum 10. august, 2019.