Krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv (Heftet)

Politi-innsatsen 22. juli

Forfatter:

Helge Renå

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 264
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202741143
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Organisasjon og ledelse , Politifag og kriminalomsorg , Samfunnsfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Organisasjon og ledelse, Politifag og kriminalomsorg, Samfunnsfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv

Krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv gir en utførlig drøfting av hvordan krisehåndtering i en beredskapsorganisasjon påvirkes av både organisatoriske og institusjonelle strukturer, og av uformelle normer og praksiser.

Forfatteren bruker politiets håndtering av terrorangrepene i Oslo og på Utøya fredag 22. juli 2011 som empirisk case for å belyse kompleksiteten knyttet til krisehåndtering. Forfatteren har gjennom sin forskning fått tilgang til et unikt datamateriale, som kaster nytt lys over politiets innsats i kjølvannet av terroren som fant sted.

Ifølge forfatteren gir Gjørv-kommisjonens konklusjoner fra 2012 en altfor enkel og unyansert forklaring på politi-innsatsen og myndighetenes håndtering mer generelt den 22. juli. Som boken viser må man ta høyde for hvilken type informasjon som var tilgjengelig for de involverte polititjenestepersonene underveis i krisehåndteringen, de organisatoriske og teknologiske rammebetingelsene politiet opererte innenfor, og den politiske styringen av politiet i årene forut for 2011, for å få det fulle bildet av politiets innsats.

Selv om det empiriske søkelyset er på politiets krisehåndtering under terrorangrepene 22. juli, er boken først og fremst en fagbok om krisehåndtering med utgangspunkt i organisasjonsteoretiske og statsvitenskapelige perspektiver.

Til toppen

For alle som vil lære noe om krisehåndtering er denne boka et funn. For alle som får lederroller eller stabsfunksjoner i kriser er den obligatorisk.
Sven Arne Kjepso i Politiforum

Andre utgaver

Andre aktuelle titler

Presse Krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv

«Renås bok er et godt eksempel på at det trengs andre bidrag som bidrar med ny informasjon og kunnskap. [...] Krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv må bli pensum innen politiutdanningen. Den gir et forskningsbasert bilde av krisehåndtering bygget på empiri.»

Paul Larsson, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 3/2022Les hele anmeldelsen

«Alt i alt utgjør boka en grundig, velskrevet gjennomgang av politiets håndtering av terroristanslaget 22. juli 2011. Det massive innslaget av teori gjør boka best egnet til undervisningsformål. Det er likevel prisverdig at Renå har skrevet denne norske utgaven, som setter nytt lys på noen av de mest kritiske øyeblikkene på katastrofedagen.»

Harald Koht, Nordisk Administrativt Tidsskrift 2/2022Les hele anmeldelsen

Glitrende om krisehåndtering

«Når teorien blir hengende for seg selv blir utbyttet også magert, for krisehåndtering handler i bunn og grunn om praktisk arbeid og konkrete gjøremål. Her er boka til Renå den lysende stjernen på himmelen. Ved å knytte organisasjonsteoretiske og statsvitenskapelige perspektiver tett til 22. juli, blir de ulike poengene svært godt belyst, og koblingen mellom teori og praksis blir usedvanlig god. [...] For alle som får lederroller eller stabsfunksjoner i kriser er den obligatorisk.»

Sven Arne Kjepso, PolitiforumLes hele anmeldelsen

Til toppen

Intervju

Politiets handlinger 22. juli var forståelige
Les forfatters kronikk i Morgenbladet 11. mars 2022

Til toppen

Forfatter(e)

Helge Renå har doktorgrad i statsvitenskap og jobber som forsker ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Renå satt i utvalget som evaluerte politiet og PST sin håndtering av terrorhendelsen i Bærum 10. august, 2019.