Krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv (Heftet)

Politi-innsatsen 22. juli

Forfatter:

Helge Renå

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202741143
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Organisasjon og ledelse , Politifag og kriminalomsorg , Samfunnsfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Organisasjon og ledelse, Politifag og kriminalomsorg, Samfunnsfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv

Krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv gir en utførlig drøfting av hvordan krisehåndtering i en beredskapsorganisasjon påvirkes av både organisatoriske og institusjonelle strukturer, og av uformelle normer og praksiser.

Forfatteren bruker politiets håndtering av terrorangrepene i Oslo og på Utøya fredag 22. juli 2011 som empirisk case for å belyse kompleksiteten knyttet til krisehåndtering. Forfatteren har gjennom sin forskning fått tilgang til et unikt datamateriale, som kaster nytt lys over politiets innsats i kjølvannet av terroren som fant sted.

Ifølge forfatteren gir Gjørv-kommisjonens konklusjoner fra 2012 en altfor enkel og unyansert forklaring på politiinnsatsen og myndighetenes håndtering mer generelt den 22. juli. Som boken viser må man ta høyde for hvilken type informasjon som var tilgjengelig for de involverte polititjenestepersonene underveis i krisehåndteringen, de organisatoriske og teknologiske rammebetingelsene politiet opererte innenfor, og den politiske styringen av politiet i årene forut for 2011, for å få det fulle bildet av politiets innsats.

Selv om det empiriske søkelyset er på politiets krisehåndtering under terrorangrepene 22. juli, er boken først og fremst en fagbok om krisehåndtering med utgangspunkt i organisasjonsteoretiske og statsvitenskapelige perspektiver.

Helge Renå har doktorgrad i statsvitenskap og jobber som forsker ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen. Renå satt i utvalget som evaluerte politiet og PST sin håndtering av terror-hendelsen i Bærum 10. august, 2019.

Til toppen

Forfatter(e)

Helge Renå har doktorgrad i statsvitenskap og jobber som forsker ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen.