Krise, risiko og uvisshet (Heftet)

Sosiologiske refleksjoner

Forfatter:

Tore Bakken og Johannes Brinkmann

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 212
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202709471
Kategori: Sosiologi og Samfunnsvitenskap
Fag: Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Krise, risiko og uvisshet

Krise, risiko og uvisshet. Sosiologiske refleksjoner anvender en sosiologisk referanseramme for å forstå kriser i samfunnet. Boken ser særlig på covid-19-pandemien, som på mange måter har gjort oss oppmerksom på hva en krise er, hvordan den rammer og hva den betyr for samfunnet som en helhet, og for den enkelte.

I boken dekkes blant annet følgende tema:

  • sosiologiske grunnbegreper som brukes for å forstå kriser og uvisshet
  • forståelse av samfunnet som en sammenhengende helhet
  • sosiologisk risikoteori
  • krise som sosiologisk fenomen, og sosiologi som krisevitenskap
  • sosiologiske perspektiver på koronakrisen
  • krisekommunikasjon og krisehåndtering
  • et sosiologisk perspektiv på resiliens
Boken veksler mellom teori og empiri, med et rikt innslag av caser knyttet til kriser og krisehåndtering.

Krise, risiko og uvisshet. Sosiologiske refleksjoner er rettet mot sosiologistudenter og studenter innen krise- og krisehåndtering på både bachelor- og masternivå. Boken kan også være interessant for alle som arbeider innenfor sektorer der krise- og risikoproblemer står på dagsordenen.

Til toppen

Andre utgaver

Krise, risiko og uvisshet
Bokmål Ebok 2022

Andre aktuelle titler

Presse Krise, risiko og uvisshet

«... en vidtfavnende bok som inviterer til mange spennende måter å tenke kritisk og kreativt om unntakssituasjoner. [...] Bokens styrke er dens idérikdom – den er et overflodshorn av innganger til blant annet krise, risiko og uvisshet. [...] Boken har noe nytt og spennende for alle.»

Erik Børve Rasmussen, Tidsskriftet Michael 4/2022Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Tore Bakken er professor i sosiologi ved Høgskolen Innlandet. Han har i en årrekke arbeidet med risiko- og krisehåndtering, særlig innen organisasjoner.

Johannes Brinkmann er sosiolog, ph.d. og har fram til mars 2020 vært professor i næringslivsetikk ved Handelshøyskolen BI i Oslo, med fokus på forskning innen risiko og forsikring.