Krise- og beredskapsledelse (Heftet)

Teamtrening

Forfatter:

Jonas Eriksen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 252
Illustratør: Keeping, David
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202549923
Kategori: Organisasjon og ledelse
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Krise- og beredskapsledelse

Kriser og ulykker håndteres ikke av enkeltpersoner, men av team. Slike team utsettes for store påkjenninger. For å kunne håndtere situasjonen effektivt og riktig må teamet optimalisere kommunikasjon og informasjonsflyt, fatte gode beslutninger, tilpasse seg en dynamisk og hurtigutviklende situasjon, samarbeide optimalt, utøve god kriseledelse og unngå feilhandlinger. Hvilke teamprinsipper ligger til grunn, og hvordan kan vi best trene team til effektiv krise- og ulykkeshåndtering?

Krise- og beredskapsledelse er en revidert og oppdatert utgave som blant annet er bedre knyttet opp til andre fagområder som f.eks. ledelse, lederutvelgelse, lederutvikling og strategisk kompetanseledelse.

Boken presenterer en struktur som kan brukes til systematisk trening av krise- og beredskapsteam. Strukturen tar utgangspunkt i det som kjennetegner team som presterer optimalt i hurtigutviklende og krevende situasjoner. Boka presenterer strategier og metoder som kan anvendes for effektivt å lære team viktige kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Leseren får en god innføring i viktige prinsipper for godt teamarbeid i krise- og ulykkeshåndtering, samt mange henvisninger til relevante kilder.

Målgruppen er personell som arbeider i team, eller med teamutvikling, innen krise- og ulykkeshåndtering. Dette kan være team i militæret, industriberedskap, privat kriseledelse, offentlige nødetater, hjelpeorganisasjoner, statlig, fylkeskommunal og kommunal kriseledelse, team som kan oppleve krav til optimalt samarbeid under sterkt press, så som kirurgiteam, flypiloter, flygelederteam, team på broen om bord på skip, beredskapsledelsen på en oljeplattform, team i fengselsvesenet, osv.

Til toppen

Presse Krise- og beredskapsledelse

«Boken inneholder mange relevante eksempler, de fleste fra norske hendelser. Dette gjør den lettlest og enkel å relatere til hverdagen. Forfatteren har tydeligvis også stor innsikt i voksenpedagogikk, og han gir mange nyttige oppdaterte litteraturreferanser. Jeg anbefaler boken til alle i helsevesenet som har funksjoner som teamleder, eller har ansvar for beredskapsarbeid, og ikke minst til ledere i helseforetakene. Etter å ha lest eksemplene på konsekvenser av manglende teamarbeid, bør treningen blomstre!»

Torben Wisborg, Tidskriftet Den Norske Legeforening

Til toppen

Forfatter(e)

Jonas Eriksen er utdannet MSc in Risk, Crisis and Disaster Management ved University of Leicester, Brann- og HMS-ingeniør ved Høgskolen Stord/Haugesund og har delfag i ledelse fra NHH. Jonas Eriksen har i en årrekke vært gjesteforeleser på nasjonale utdanningsinstitusjoner innen beredskap, som Politihøgskolen, Norges brannskole, Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap og Høgskolen i Innlandet. Han har over 20 års erfaring med operativt og administrativt beredskapsarbeid og er fagekspert i nasjonale og internasjonale komiteer som utarbeider standarder innen krise- og beredskapsledelse.