Krig og fred i det lange 20. århundre (Heftet)

Forfatter:

Hilde Henriksen Waage, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 400
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202431914
Kategori: Statsvitenskap , Historie , Historie, religion og filosofi og Samfunnsvitenskap
Fag: Historie, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Krig og fred i det lange 20. århundre

Tysklands samling i 1871 utfordret den etablerte verdensordenen, med to verdenskriger som tragiske utfall. Etter siste verdenskrig vokste USA og Sovjetunionen fram som de to dominerende statene i verdenspolitikken. Krig og konflikt ble samtidig ledsaget av mangeartede bestrebelser på å skape fred.

Sovjetimperiets sammenbrudd rundt 1990 etterlot USA som eneste supermakt. Parallelt med dette skjøt globaliseringen fart, og fra 2001 ble «krigen mot terror» et sentralt spørsmål i internasjonal politikk. Samtidig vokste det fram nye, regionale stormakter på den internasjonale arenaen, med Kina i første rekke. De pågående, globale maktforskyvningene understreker at Europas hegemoni i maktpolitikken definitivt er over. De markerer samtidig slutten på det som i denne boka betegnes som «det lange 20. århundre», fra 1870 til i dag.

Hvordan skjedde stormakters vekst og fall i dette «lange århundre»? Hvordan har utviklingen vært i regioner av stor betydning for krig og fred? Hvordan har folk og stater arbeidet for å tøyle makten og sikre en fredelig utvikling i og mellom land?

Krig og fred i det lange 20. århundre samler noen av landets fremste eksperter innenfor internasjonal historie. Boka gir nye innblikk i det internasjonale maktsystemet og den kalde krigens historie. I tillegg presenteres de maktpolitiske utviklingstrekkene i Europa, Midtøsten, Afrika, Sør-Asia og Øst-Asia. Bokas avsluttende del omhandler bestrebelsene på å skape fred og utvikling.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Krig og fred i det lange 20. århundre

«Antologien Krig og fred er et stykke godt komponert moderne historie. [...] som helhet er boken meget god. [...] Antologien er meget pedagogisk bygd opp ved at hvert kapittel innledes med noen konkrete overordnede spørsmål. Disse fungerer svært godt som grep for å bygge opp alle kapitlenes analytiske struktur, og det gjør at man får mye ut av korte kapitler med enorme tema.»

Jørgen Jensehaugen, Historisk tidsskrift 1/2015

Gavepakke til historieinteresserte

"Forfatternes stoffutvalg og resonnementer vil i positiv forstand kunne overraske selv den mest beleste. [...] Med denne boka har redaktørene og forlaget lykkes i å sy sammen en svært leseverdig framstilling av nyere tids historie. Forfatterne øser av kunnskap om sine spesialfelt, uten at dette forutsetter at leseren har mer enn generell allmennkunnskap. Boka vil dermed kunne være til god nytte for studenter fra nær sagt alle studieretninger, og den vil være til berikelse for alle med interesse for den komplekse internasjonale samfunnsutviklingen de siste hundre årene. For historie- og samfunnsfaglærere i alle skoleslag vil boka være en ren gavepakke."

Ole Kallelid, Utdanning 3/2014Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Hilde Henriksen Waage er professor i historie ved Universitetet i Oslo (UiO) og seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Hun er i tillegg en hyppig brukt Midtøsten-kommentator i norske og utenlandske medier. Waage har publisert en rekke bøker og artikler nasjonalt og internasjonalt om Norges forhold til Israel, Oslo-prosessen og årsakene til konfliktene mellom Israel, palestinerne og de omkringliggende arabiske statene. Hun fikk i 2013 Sverre Steen-prisen for fremragende formidling av historie for sin bok om konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten.

Rolf Tamnes er professor ved Institutt for forsvarsstudier (IFS), hvor han også har vært direktør. Han har særlig arbeidet med norsk utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk, transatlantiske forbindelser og nordområdene.
Hanne Hagtvedt Vik er forsker ved Universitetet i Oslo og har doktorgrad i historie fra samme sted. Hun har arbeidet spesielt med norsk bistandspolitikk, menneskerettigheter, urfolksrettigheter og internasjonale organisasjoner.

Mona Fixdal har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og arbeider nå ved Princeton University i New Jersey, USA. Hun har særlig skrevet om normative spørsmål knyttet til krig og krigføring, humanitær intervensjon, internasjonalt fredsdiplomati og om etterkrigsrettferdighet.

Rolf Hobson er professor i historie ved Institutt for forsvarsstudier på Forsvarets Høgskole og professor II ved Universitetet i Bergen.

Jarle Simensen har vært professor i historie ved NTNU i Trondheim og professor II ved Universitetet i Oslo. Han har særlig arbeidet med afrikansk historie, kolonihistorie og moderne internasjonal historie.

Simensen har tidligere blant annet skrevet Afrikas historie. Nye perspektiver (1983); Norsk misjon i afrikansk historie (1985); Utdanning som u-hjelp (1992); bind 12 og 16 i Aschehougs verdenshistorie: Vesten erobrer verden (1985) og Verden forandres (sammen med Sven Tägil, 1993). Hans senere bøker er bind 1 i Norsk utviklingshjelps historie: Norge møter den tredje verden (2003); Verden i oppbrudd. Verdenshistorien etter den kalde krigen (sammen med Sven Tägil, 2005) og Internasjonalisering i historiefaget. Global historie og norsk historie i transnasjonalt perspektiv.

Øyvind Tønnesson, født 1963, er førsteamanuensis i internasjonal historie ved Universitetet i Agder. Han har en ph.d. fra Universitetet i Oslo 2013 med avhandlingen With Christian L. Lange as a Prism: A Study of Transnational Peace Politics, 1899-1919. Han arbeidet i flere år ved Høgskolen i Lillehammers studieprogrammer i samtidshistorie og internasjonale studier og har skrevet artikler om fredssak og internasjonalisme.