Kreftsykdom (Ebok)

Psykologiske og sosiale perspektiver

Forfatter:

Alv A. Dahl

Forfatter:
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 385
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 5.24 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202631093
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kreftsykdom

Å få en kreftdiagnose kan utløse sterke psykiske reaksjoner og utfordrer mestringsevnen og opplevelsen av livskvalitet. Takket være bedre diagnostisering og behandling er i dag stadig flere fortsatt i live fem år eller lenger etter å ha fått diagnosen. Med lengre overlevelsestid har sosiale og psykologiske forhold, i tillegg til seneffekter av sykdom og behandling, fått større betydning for livskvaliteten til den enkelte pasient. Dette er noe de fleste norske lærebøker om kreft har vært lite opptatt av, idet de har et overveiende somatisk og biologisk perspektiv.

Denne boken bygger i stor grad på psyko-onkologiske studier. Psyko-onkologien befatter seg med psykiske reaksjoner, mestring og tilpasning til kreftsykdom.

Boken er aktuell i bachelor- og masterutdanningene i sykepleie og for alle som arbeider med kreftpasienter og kreftoverlevere.

Boken tilsvarer 1. trykte utgave. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2016

Til toppen

Andre utgaver

Kreftsykdom
Bokmål Heftet 2016
Forfatter(e)

Alv A. Dahl er lege og psykiater ved Ressursklinikken AS. Fra 1992 til 2003 var han professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo, og fra 2003 til 2014 forskningsrådgiver i psykoonkologi ved Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. Dahl har drevet omfattende klinisk forskning i psykiatri og psykoonkologi og er forfatter av flere lærebøker innen disse fagfeltene.

Torgeir Sørensen, cand.theol., p.hd., er postdoktor ved Det teologiske Menighetsfakultet.