Kreditorvern (Innbundet)

Forfatter:

Sverre Magnus Bergslid Salvesen

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 457
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202726287
Kategori: Pengekrav og inndrivelse og Juridiske fag
Fag: Pengekrav og inndrivelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kreditorvern

Når et kreditorbeslag inntreffer, kan det oppstå en rettighetskollisjon mellom dekningssøkende kreditor og andre rettighetshavere som utleder sin rett fra skyldneren. Kreditorvernet sørger for at en rettighetshaver oppnår beskyttelse mot at en kreditorekstinksjon kan inntreffe ved et kreditorbeslag.

I denne boken undersøker forfatteren om, når og hvordan kreditorvern kan etableres etter gjeldende norsk rett. De lovfestede reglene danner en ramme for hvilke formuesgoder og formuesrettigheter som omfattes, selv om boken også drøfter enkelte ulovfestede kreditorvernregler. Forfatteren analyserer en rekke aktuelle problemstillinger innenfor den dynamiske tingsretten. I tillegg behandles flere rettsspørsmål som er av mer allmenn formuerettslig karakter.

Blant de temaer som drøftes i boken, er eiendomsrettens rettslige betydning som tilnærming til rettighetskollisjoner, proformaregelen i beslagsretten, adgangen til å etablere ulovfestede kreditorvernregler, den ulovfestede regelen om selvstendig rettsvernshevd og etablering av kreditorvern ved løsørekjøp. Avslutningsvis problematiseres enkelte sider ved den fragmentariske og funksjonelle tilnærmingen som norsk rett har til regler om kreditorvern.

Til toppen

Andre utgaver

Kreditorvern
Bokmål Ebok 2022

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Sverre Magnus Bergslid Salvesen er master i rettsvitenskap fra 2013, og ph.d. i rettsvitenskap fra 2021. Han har tidligere arbeidet som advokatfullmektig og fast advokat, og er nå ansatt som førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UiT – Norges arktiske universitet.