Krakk og kriser i historisk perspektiv (Fleksibind)

Forfatter:

Ola Honningdal Grytten og Arngrim Hunnes

Forfatter: og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 286
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202414924
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Samfunnsøkonomi , Finans og Historie
Fag: Finans, Historie, Samfunnsøkonomi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Krakk og kriser i historisk perspektiv

Hvordan oppstår en økonomisk krise? Hva kjennetegner den, og hvordan kan man forhindre at den oppstår, eller nøytralisere den når den først har oppstått?

Krakk og kriser i historisk perspektiv søker å svare på disse spørsmålene. Forfatterne diskuterer økonomiske kriser som fenomen med utgangspunkt i verdens økonomiske historie fra begynnelsen av 1800-tallet og fram til i dag, og presenterer relevante teorier fra ulike økonomiske skoler.

Nøkkeltemaer i boka er:

  • Gjennomgang av økonomiske kriser fra begynnelsen av 1800-tallet og til i dag.
  • Kartlegging av likheter og forskjeller i forløpene til krisene.
  • Oversikt over sentrale konjunktur- og kriseteorier.
  • Analyse av makroøkonomiske faktorer som historisk sett har ledet til kriser.
Forfatternes forskings- og formidlingserfaring innen temaet kommer leseren til gode gjennom en grundig gjennomgang av både historiske kriser og økonomiske teorier om hvordan kriser oppstår og hvordan de kan forhindres eller lindres.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Intervju

Derfor så ikke økonomene finanskrisen komme
Les intervju med Arngrim Hunnes, førsteamanuensis ved UiA på Forskning.no, juni 2016.

Til toppen

Forfatter(e)

Ola Honningdal Grytten (f. 1964) er professor i økonomisk historie ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han har spesielt forsket på makroøkonomisk historie med vekt på arbeidsmarkedet, økonomiske kriser og langsiktige makroindikatorer, som historiske nasjonalregnskaper og lønns- og prisutvikling.

Arngrim Hunnes (f. 1972) er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Han har doktorgrad i økonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH) i 2007 med en empirisk avhandling om lønnsstruktur og arbeidsmobilitet internt i norske bedrifter mellom 1980 og 1997. Etter dette har hans forskningsaktivitet vært knyttet for det meste til makroøkonomiske spørsmål i et historisk perspektiv, herunder krisehistorie. I tillegg til økonomisk historie er Hunnes opptatt av koblingen mellom etikk og økonomi.