Kraft Fysikk Lærernettsted (K06) (Nettsted)

Forfatter:

Sandstad, Fossum, Nordal, Dellnes, Myhrehagen og Bergli

Forfatter: , , , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2018
Illustratør: Hammerstrøm, Maria
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202552350
Kategori: Fysikk 2 og Fysikk 1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Fysikk 1, Fysikk 2
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Kraft Fysikk Lærernettsted (K06)

Kraft er et nytt læreverk for programmfaget fysikk 1 og fysikk 2. Verket understreker fysikk som et fag hvor kunnskap kommer fra erfaringer og eksperimenter. Struktur og oppbygning av fagstoffet følger den historiske utviklingen av fysikkfaget.

På lærernettstedet vil du finne

  • lærerveiledninger med forslag til eksempeløkter
  • forslag til terminprøver to ganger i året
  • løsninger til flere av oppgavene i boka
  • forslag til årsplaner
  • kapittelprøver til hvert kapittel
  • bokas figurer tilgjengelig for bruk i undervsiningen
  • forslag til forsøk og eksperimenter ut over de som er med i boka
  • varierte opplegg for forsøk med videoanalyse (Tracker)
På elevnettstedet er det filmer som kan brukes som utgangspunkt for forsøk med videoanalyse, løsningsforslag til en del av oppgavene, eksamensrelevante repetisjonsoppgaver og interaktive oppgaver (gratis ressurs).

Tilgang til Kraft lærernettsted bestilles for hver enkelt lærer per skoleår og utløper 31. august. Logg inn med FEIDE, eventuelt eget brukernavn og passord. Alle ressursene du har tilgang til, finner du på cdu.no/Min side. Ressursene blir tilgjengelig umiddelbart etter bestilling.

Har du spørsmål om lærernettstedet, kontakt oss gjerne på kraft@cappelendamm.no. Gjelder det bestilling, innlogging og bruk av lisenser finner du informasjon også via bunnmenyen.

Til toppen

Forfatter(e)

Sandstad har mastergrad i teoretisk fysikk og doktorgrad i kosmologi fra Universitetet i Oslo (UiO). Hun har undervist på bachelornivå i astrofysikk, informatikk og matematikk ved UiO. Utenom dette har hun drevet med formidlingsarbeid gjennom foredrag og deltakelse i Abels tårn på NRK P2. Etter ca. to år som forsker på postdoktornivå ved Nordisk institutt for teoretisk fysikk (NORDITA) i Stockholm jobber hun nå ved CICERO Senter for klimaforskning. Hun har bidratt som medvirkende forfatter til IPCCs klimarapport AR6.

Fossum har en mastergrad i fysikk fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), med fordypning i biologisk fysikk og matematisk nevrovitenskap. I tillegg har hun praktisk-pedagogisk utdanning fra NMBU. Fossum jobber som lektor i fysikk og matematikk ved Ski videregående skole. Tidligere har hun også jobbet med videreutdanning av lærere i fysikk ved lærerutdanningen på NMBU.

Nordal har en master i fysikkdidaktikk og ph.d. i realfagsdidaktikk fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han har også jobbet med videreutdanning for fysikklærere ved NMBU. I 2013 mottok han Norsk fysisk selskaps undervisningspris. Nordal har undervist i fysikk, matematikk og naturfag ved Nannestad videregående skole og er nå lektor ved Ski videregående skole. Han er tidligere styremedlem i Norsk fysikklærerforening, nå medlem av Norsk Lektorlags fagutvalg for fysikk.

Dellnes er lektor i realfag fra lektorutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) fra 2007. I tillegg har hun idrett mellomfag fra Høgskolen i Agder. Hun har siden 2006 undervist i matematikk, fysikk og naturfag ved Kirkeparken videregående skole i Moss.

Henning Vinjusveen Myhrehagen har lektorutdanning i realfag fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Hans masterprosjekt var tilknyttet det fysikkdidaktiske forsknings- og utviklingsprosjektet ReleKvant. Prosjektet har resultert i Viten-programmer i kvantefysikk og generell relativitetsteori. Han har siden 2015 undervist i matematikk og fysikk ved Asker videregående skole og deltatt videre i ReleKvant-prosjektet.

Bergli har hovedfag i faste stoffers fysikk, hovedfag i datalingvistikk og doktorgrad i kjernefysikk fra Universitetet i Oslo (UiO). I tillegg har hun praktisk-pedagogisk utdanning fra NMBU. Hun har undervist på bachelornivå i fysikk ved UiO, HiOA (nå Oslo Met) og NMBU, og jobbet med videreutdanning for lærere i fysikk ved UiO. Siden 2015 har hun jobbet som lektor i realfag ved Ås videregående skole. Fra 2018 har hun hatt delt stilling mellom Ås videregående skole og lærerutdanningen (ILU) ved NMBU.