Kraft Fysikk 2. Unibok av Marit Sandstad, Janne-Christine Fossum, Henning Vinjusveen Myhrehagen, Elise Bergli og Hege Reiling Dellnes (Nettsted)
Unibok

Kraft 1 og 2 Fysikk vg2, vg3 (LK06)

Kraft Fysikk 2. Unibok (Nettsted)

Forfatter:

Marit Sandstad, Janne-Christine Fossum, Henning V. Myhrehagen, Elise Bergli og Hege R. Dellnes

Forfatter: , , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202629014
Kategori: Fysikk 2
Fag: Fysikk 2
Varighet: Fram til 31.08.2021
Nivå: Vg3
Om utgivelsen Kraft Fysikk 2. Unibok

Kraft Fysikk 2 Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format.


Kraft Fysikk 2 Unibok er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene til programfaget fysikk 2 i videregående skole. Til læreverket finnes også egne nettressurser med filmer som utgangspunkt for videoanalyse, løsningsforslag, eksamensrelevante kontrolloppgaver og interaktive oppgaver, se kraft.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.

Til toppen

Forfatter(e)
Sandstad har mastergrad i teoretisk fysikk og doktorgrad i kosmologi fra Universitetet i Oslo (UiO). Hun har undervist på bachelornivå i astrofysikk, informatikk og matematikk ved UiO. Utenom dette har hun drevet med formidlingsarbeid gjennom foredrag og deltakelse i Abels tårn på NRK P2. Etter ca. to år som forsker på postdoktornivå ved Nordisk institutt for teoretisk fysikk (NORDITA) i Stockholm jobber hun nå ved CICERO.
Fossum har en mastergrad i fysikk fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), med fordypning i biologisk fysikk og matematisk nevrovitenskap. I tillegg har hun praktisk-pedagogisk utdanning fra NMBU. Fossum jobber som lektor i fysikk og matematikk ved Ski videregående skole. Tidligere har hun også jobbet med videreutdanning av lærere i fysikk ved lærerutdanningen på NMBU.
Henning Vinjusveen Myhrehagen har lektorutdanning i realfag fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Hans masterprosjekt var tilknyttet det fysikkdidaktiske forsknings- og utviklingsprosjektet ReleKvant. Prosjektet har resultert i Viten-programmer i kvantefysikk og generell relativitetsteori. Han har siden 2015 undervist i matematikk og fysikk ved Asker videregående skole og deltatt videre i ReleKvant-prosjektet.
Dellnes er lektor i realfag fra lektorutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) fra 2007. I tillegg har hun idrett mellomfag fra Høgskolen i Agder. Hun har siden 2006 undervist i matematikk, fysikk og naturfag ved Kirkeparken videregående skole i Moss.
Kraft 1 og 2 Fysikk vg2, vg3 (LK06)
Kraft er et nytt læreverk for programmfaget fysikk 1 og fysikk 2 fra 2018/2019. Verket understreker fysikk som et fag hvor kunnskap kommer fra erfaringer og eksperimenter. Struktur og oppbygning av fagstoffet følger den historiske utviklingen av fysikkfaget. Kraft er rikt illustrert med forklarende figurer og tegninger.

Nye utgaver til fagfornyelsen utkommer våren 2021/2022.