Kraft

Kraft Fysikk 2 Lærebok (Heftet)

Forfatter:

Janne-Christine Fossum, Hege Dellnes, Marit Sandstad, Henning Myhrehagen og Elise Bergli

Forfatter: , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202594435
Kategori: Fysikk 2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Fysikk 2
Nivå: Vg3
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen Kraft Fysikk 2 Lærebok
Kraft 2 er oppfølgeren til Kraft 1 og skrevet etter gjeldende læreplan til programmfaget fysikk 2 for vg3. Boka understreker fysikk som et fag hvor kunnskap kommer fra erfaringer og eksperimenter. Boka er tematisk oppbygd og begynner med mekanikk og bevegelse i flere dimensjoner. Vi bruker gravitasjon som en overgang til felter og fortsetter med elektromagnetisme og induksjon før vi går over til kvantefysikk og partikkelfysikk. Boka avsluttes med anvendelser innen medisinsk teknologi og digital signalbehandling.

Kraft 2 følger opp den pedagogiske grunntanke fra Kraft 1 og bruker aktiviteter, undringer og eksempler for at elevene selv skal være med og «oppdage» naturlovene. Elevene skal raskt komme ig gang med å gjøre og tenke fysikk gjennom innledende aktiviteter til hvert kapittel. Forsøkene har fått en sentral plass og utgjør en naturlig fortsettelse av teoristoffet. Kapitlene runder av med et sammendrag og en oppgavesamling.

Teorien er støttet opp av en eller flere gjennomgående aktiviteter og gode eksempler. Oppgavene støtter dette ved å starte enkelt og ha en god progresjon.

Verket har to digitale komponenter, en gratis del for elever og en lisensbelagt del for lærerne. På elevsidene er det filmer som utgangspunkt for videoanalyse, løsningsforslag til en del av oppgavene, eksamensrelevante kontrolloppgaver og interaktive oppgaver. På lærersidene vil du finne lærerveiledninger med forslag til eksempeløkter, varierte opplegg for forsøk med videoanalyse (Tracker), forslag til årsplaner, kapittelprøver til hvert kapittel, en oppgavebank med ekstra blandede oppgaver til hvert kapittel, forslag til terminprøver to ganger i året og løsninger til flere av oppgavene i boka. Vi vil også gjøre bokas figurer tilgjengelig slik at de kan tas fram i undervisningen.

Komponenter

    • Lærebok med teori, øvinger og oppgaver
    • Elevnettsted, gratis
    • Lærernettsted, med lisens
    • Brettbok-utgave

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Fossum har en mastergrad i fysikk fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), med fordypning i biologisk fysikk og matematisk nevrovitenskap. I tillegg har hun praktisk-pedagogisk utdanning fra NMBU. Fossum jobber som lektor i fysikk og matematikk ved Ski videregående skole. Tidligere har hun også jobbet med videreutdanning av lærere i fysikk ved lærerutdanningen på NMBU.
Dellnes er lektor i realfag fra lektorutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) fra 2007. I tillegg har hun idrett mellomfag fra Høgskolen i Agder. Hun har siden 2006 undervist i matematikk, fysikk og naturfag ved Kirkeparken videregående skole i Moss.
Sandstad har mastergrad i teoretisk fysikk og doktorgrad i kosmologi fra Universitetet i Oslo (UiO). Hun har undervist på bachelornivå i astrofysikk, informatikk og matematikk ved UiO. Utenom dette har hun drevet med formidlingsarbeid gjennom foredrag og deltakelse i Abels tårn på NRK P2. Etter ca. to år som forsker på postdoktornivå ved Nordisk institutt for teoretisk fysikk (NORDITA) i Stockholm jobber hun nå ved CICERO.
Kraft
Kraft er et nytt læreverk for programmfaget fysikk 1 og fysikk 2. Verket understreker fysikk som et fag hvor kunnskap kommer fra erfaringer og eksperimenter. Struktur og oppbygning av fagstoffet følger den historiske utviklingen av fysikkfaget. Kraft er rikt illustrert med forklarende figurer og tegninger.