Kraft Fysikk 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Kraft 1 (2021) Lærebok (Fleksibind)

Lærebok i Fysikk 1 programfag studiespesialiserende

Forfatter:

Sandstad, Fossum, Myhrehagen, Bergli og Dellnes

Forfatter: , , , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202696023
Kategori: Fysikk 1
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Fysikk 1
Nivå: Vg2
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Kraft 1 (2021) Lærebok

Kraft Fysikk 1 (2021) er en alt-i-ett-lærebok med teori, oppgaver og forsøk som dekker læreplanen til fagfornyelsen i fysikk 1. Elevene ledes inn i fysikkens verden gjennom utforskende aktiviteter, undring, eksperimenter, programmering og modellering. Som omslaget viser, er Kraft Fysikk 1 (2021) både leken og nytenkende. Læreboka legger opp til fordypning om bevegelse, energi og klima.

Kraft Fysikk 1 legger vekt på fysikkfagets eksperimentelle og utforskende natur. Aktiviteter og tenkepauser legger grunnlaget for teorien og bidrar til at eleven blir en aktiv, nysgjerrig og kritisk leser. Samtidig utvikler eleven eierskap til fagstoffet. Videoanalyse i Tracker og modellering av reelle situasjoner, bidrar til å gjøre komplekse temaer konkrete og relevante.

Læreboka er tydelig og oversiktlig, med markerte lover og definisjoner, innrammede regneeksempler, stikkord i margen og sammendrag. Hvert kapittel har en egen farge, som gjør boka innbydende og enkel å navigere i. Til hvert kapittel følger det flere varierte forsøk og nå enda flere og rikere oppgaver enn tidligere. Innlæringsoppgaver med gradvis progresjon hjelper elevene med å tilegne seg stoffet, mens muntlige og blandede oppgaver krever at elevene ser sammenhenger i faget og utforsker nye problemstillinger.

Kraft Fysikk 1 bruker aktivt digitale verktøy som GeoGebra, Tracker og Python, når disse er hensiktsmessige for å løse og forstå fysikkproblemer. Programmeringskompetansen bygges gradvis opp gjennom læreboka på fysikkfagets premisser. Med kodeeksempler i Python lærer elevene å bruke programmering til å håndtere reelle data, gjøre numeriske beregninger og simulere situasjoner de tidligere ikke har kunnet regne på.

Det tverrfaglige temaet "Bærekraftig utvikling" kommer tydelig fram i Kraft 1. Kapitlene om mekanisk energi, termisk fysikk og elektrisitet bygger opp grunnleggende forståelse om ulike energiformer, og i et eget kapittel om klimafysikk lærer elevene om stråling og klimamodellering. Boka avsluttes med et eget samfunnsaktuelt kapittel som legger opp til at elevene kan prøve seg som fysikere i en grønn framtid. Her får de fordype seg i selvvalgte problemstillinger, se faget i sammenheng, og vurdere påstander og argumenter om energi og klima.

I arbeidet med nye Kraft har vi lyttet til erfaringer og innspill fra lærere og elever. Hele boka er revidert med nytt og forbedret innhold tilpasset fagfornyelsen.

Til toppen

Forfatter(e)

Sandstad har mastergrad i teoretisk fysikk og doktorgrad i kosmologi fra Universitetet i Oslo (UiO). Hun har undervist på bachelornivå i astrofysikk, informatikk og matematikk ved UiO. Utenom dette har hun drevet med formidlingsarbeid gjennom foredrag og deltakelse i Abels tårn på NRK P2. Etter ca. to år som forsker på postdoktornivå ved Nordisk institutt for teoretisk fysikk (NORDITA) i Stockholm jobber hun nå ved CICERO.

Fossum har en mastergrad i fysikk fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), med fordypning i biologisk fysikk og matematisk nevrovitenskap. I tillegg har hun praktisk-pedagogisk utdanning fra NMBU. Fossum jobber som lektor i fysikk og matematikk ved Ski videregående skole. Tidligere har hun også jobbet med videreutdanning av lærere i fysikk ved lærerutdanningen på NMBU.

Henning Vinjusveen Myhrehagen har lektorutdanning i realfag fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Hans masterprosjekt var tilknyttet det fysikkdidaktiske forsknings- og utviklingsprosjektet ReleKvant. Prosjektet har resultert i Viten-programmer i kvantefysikk og generell relativitetsteori. Han har siden 2015 undervist i matematikk og fysikk ved Asker videregående skole og deltatt videre i ReleKvant-prosjektet.

Bergli har hovedfag i faste stoffers fysikk, hovedfag i datalingvistikk og doktorgrad i kjernefysikk fra Universitetet i Oslo (UiO). I tillegg har hun praktisk-pedagogisk utdanning fra NMBU. Hun har undervist på bachelornivå i fysikk ved UiO, HiOA (nå Oslo Met) og NMBU, og jobbet med videreutdanning for lærere i fysikk ved UiO. Siden 2015 har hun jobbet som lektor i realfag ved Ås videregående skole. Fra 2018 har hun hatt delt stilling mellom Ås videregående skole og lærerutdanningen (ILU) ved NMBU.

Dellnes er lektor i realfag fra lektorutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) fra 2007. I tillegg har hun idrett mellomfag fra Høgskolen i Agder. Hun har siden 2006 undervist i matematikk, fysikk og naturfag ved Kirkeparken videregående skole i Moss.

Kraft Fysikk 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Kraft er et læreverk til programfaget fysikk i videregående skole og er skrevet til ny læreplan for fagfornyelsen (LK20). Kraft legger vekt på utforsking og dybdelæring i fysikk gjennom aktiviteter og forsøk, fordypningsoppgaver, programmering og fokus på tverrfaglige tema.