KPO-modellen (Heftet)

En teoribasert modell for dokumentasjon av sykepleie i EPJ

Forfatter:

Gunn von Krogh og Cecilie Dale

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 101
Forlag: Akribe
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788279501251
Kategori: Helse- og sosialfag og Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Om utgivelsen KPO-modellen

KPO-modellen er en teoribasert modell for dokumentasjon av sykepleie i EPJ.

Boka kan også brukes som et læringsverktøy for sykepleierstudenter som skal uvikle kompetanse i å dokumentere helsehjelp.

KPO-modellen er et verktøy som legger til rette for at dokumentasjonen av helsehjelp tilfredstiller sykepleiefaglige krav, helsepersonellovens krav og organisasjonsmessige krav til elektronisk dokumentasjon.

Modellen gir mulighet for fortløpende dokumentasjon i fortellende og klassifisert form. Den gir også mulighet for prosessdokumentasjon hvor sykepleieterminologiene NANDA, NIC og NOC kan brukes kombinert med fritekst i arbeidsplan.

Innhold:

Del 1: KPO-modellen - utvikling og perspektiver
Del 2: Beslutningsstøttesystem
Del 3: Informasjonshåndteringssystem

Til toppen

Forfatter(e)
Cecilie Dale er sykepleier med videreutdanning i nevrokirurgisk sykepleie og embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har klinisk erfaring fra nevrokirurgisk avdeling.
Gunn von Krogh er sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie og embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har klinisk erfaring fra medisinske og psykiatriske avdelinger. I dag arbeider hun som høgskolelektor ved høgskolen i Oslo,
sykepleierutdanningen.