Kosthold og fysisk helse (Heftet)

Forfatter:

Samira Lekhal, Helena Slapø, Ratib Lekhal og May Britt Drugli

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202638924
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Natur, helse og bevegelse , Barns utvikling, lek og læring og Barnehagelærerutdanning
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Natur, helse og bevegelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kosthold og fysisk helse
Barnehagealderen er sentral for å fremme gode matvaner og fysisk helse. Kosthold og fysisk helse omhandler kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen og inngår i serien «De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis». Boken består av tre deler: Den første delen gir en innføring i kosthold og helse, gjeldende retningslinjer, merkeordninger for mat, norske barns kostholdsvaner og fysisk aktivitet. Bokens andre del har fokus på den sosiale rammen rundt mat og måltid og hva som påvirker barns smaksutvikling. Del tre beskriver konkrete eksempler på god praksis når det gjelder mat og måltid, tips til hvilke matvarer barna bør tilbys, hvordan måltider også kan være en sosial arena, hvordan man kan snakke med foreldre om barnas matpakke, og tips til fysisk aktivitet. I del tre er det i tillegg en rekke refleksjons- og øvingsoppgaver som kan benyttes som utgangspunkt for felles refleksjon i personalgruppen over mat, måltider og fysisk aktivitet. Bokens målgruppe er først og fremst ansatte i barnehagene og studenter på barnehagelærerutdanningene, samt alle andre som er opptatt av barns fysiske helse og god barnehagekvalitet.

Til toppen

Forfatter(e)
May Britt Drugli er ph.d. i pedagogikk og er professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU) ved NTNU og professor II ved Høgskolen Innlandet. Hun er involvert I flere forskningsprosjekter om små barn i barnehage. Hun har videre lang erfaring fra utviklingsarbeid med fokus på relasjonskvalitet innen barnehage og skole. May Britt Drugli har utgitt flere fagbøker samt en rekke vitenskapelige artikler og fagartikler. Hun er en mye brukt foredragsholder på temaet små barn i barnehage.
Ratib Lekhal er ph.d. i pedagogikk og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hans forskning er i stor grad rettet mot hvilke faktorer ved barnehager og skoler som påvirker barns læring og utvikling, med spesielt fokus på utvikling hos barn i risiko. Han har forfattet en lang rekke vitenskapelig publiseringer og har bred erfaring med forelesning og veiledning i praksisfeltet.