Kosmos SF naturfag vg1 (K06, LK13)

Kosmos SF og YF (2013) Lyd (Nettsted)

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2016
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202505691
Kategori: Naturfag SF
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Naturfag SF
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg1
Komponent: Lyd
Om utgivelsen Kosmos SF og YF (2013) Lyd

Kosmos SF og YF (2013) Lyd er lærebokteksten profesjonelt innlest. Lydfilene kan spilles av på for eksempel PC og MAC, nettbrett, smarttelefon eller digital tavle.Skoler, privatister og andre som studerer på egen hånd kan kjøpe lisens til Kosmos SF (2013) og Kosmos YF (2013) Lyd.

Lydfilene kan ikke spilles offline.

Til toppen

Kosmos SF naturfag vg1 (K06, LK13)
Kosmos SF naturfag studieforberedende kommer i ny utgave til fagfornyelsen 2020. Kosmos SF fra 2017 er faglig oppdatert og inneholder en rekke dagsaktuelle eksempler. Det er lagt inn hør deg selv-oppgaver etter hvert delkapittel som hjelper elevene til å få oversikt over det mest grunnleggende lærestoffet. Studiedelen inneholder varierte oppgaver. Risikovurdering er lagt inn etter alle øvinger der dette er relevant.