Kosmos SF

Kosmos SF Elevnettsted (Nettsted)

Gratis tilleggsressurs

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2013
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202426644
Kategori: Naturfag SF
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Naturfag SF
Varighet: Fram til 31.08.2020
Nivå: Vg1
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Kosmos SF Elevnettsted

Læreverkets elevnettsted inneholder interaktive oppgaver, filmer, animasjoner, illustrasjoner fra boka, nyttige lenker og utfyllende fagstoff. Nettstedet følger den samme inndelingen i kapitler som lærebøkene.

Et eget passordbelagt lærernettsted inneholder bl.a. powerpointpresentasjoner til alle kapitler, oppgavebank, tips, nyttige lenker, bakgrunnsstoff og figurer/tabeller fra boka.

Til toppen

Kosmos SF
Kosmos SF kom i ny utgave i 2017. Utgaven er faglig oppdatert og inneholder en rekke dagsaktuelle eksempler. Det er lagt inn enkle hør deg selv-oppgaver etter hvert delkapittel som hjelper elevene til å få oversikt over det mest grunnleggende lærestoffet. Studiedelen inneholder oppgaver der elevene skal bruke Internett og finne aktuell informasjon, samt diskusjonsoppgaver. Risikovurdering er lagt inn etter alle øvinger der dette er relevant.