Kosmos SF naturfag vg1 (K06, LK13)

Kosmos SF (2017) Elevnettsted (Nettsted)

Gratis tilleggsressurs

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2013
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202426644
Kategori: Naturfag SF
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Naturfag SF
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg1
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Kosmos SF (2017) Elevnettsted

Læreverkets elevnettsted inneholder interaktive oppgaver, filmer, animasjoner, illustrasjoner fra boka, nyttige lenker og utfyllende fagstoff. Nettstedet følger den samme inndelingen i kapitler som lærebøkene.

Et eget passordbelagt lærernettsted inneholder bl.a. powerpointpresentasjoner til alle kapitler, oppgavebank, tips, nyttige lenker, bakgrunnsstoff og figurer/tabeller fra boka.

Til toppen

Kosmos SF naturfag vg1 (K06, LK13)
Kosmos SF naturfag studieforberedende kommer i ny utgave til fagfornyelsen 2020. Kosmos SF fra 2017 er faglig oppdatert og inneholder en rekke dagsaktuelle eksempler. Det er lagt inn hør deg selv-oppgaver etter hvert delkapittel som hjelper elevene til å få oversikt over det mest grunnleggende lærestoffet. Studiedelen inneholder varierte oppgaver. Risikovurdering er lagt inn etter alle øvinger der dette er relevant.