Kosmos Påbygging naturfag (LK20)

Kosmos Påbygging Unibok (LK20) (Nettsted)

Digital utgave

Forfatter:

Heskestad, Engan, Liebich, Mykland, Nærø og Valvik

Forfatter: , , , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 214
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202739201
Kategori: Naturfag og Naturfag påbygging
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Enkeltlisens
Fag: Naturfag påbygging
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Kosmos Påbygging Unibok (LK20)

Kosmos påbygging Unibok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format.

Kosmos påbygging Unibok (LK20) dekker kompetansemålene til påbygging for generell studiekompetanse i naturfag på Vg1. Til læreverket finnes også egne nettressurser med oppgaver og mulighet til fordypning, se https://kosmos.cappelendamm.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.

Til toppen

Forfatter(e)

Eggebø Valvik er lektor ved Stavanger katedralskole der han underviser i fysikk, matematikk, naturfag og programmering. Han har en mastergrad i matematikk fra NTNU i tillegg til videreutdanning i petroleumsteknologi. Svein Arne har arbeidet 10 år som ingeniør i Statoil med blant annet programmering.

Engan er lektor med bred bakgrunn i realfag og hovedfag i pollenanalyse fra UiB i 1996. Hun har undervist i videregående skole siden 1995, blant annet ved Fagerlia vgs i Ålesund og St. Svithun vgs i Stavanger. Engan jobber nå som lektor ved Stavanger Katedralskole hvor hun underviser i kjemi, naturfag, biologi og matematikk.

Agnete Engan har jobbet med Kosmos siden 2008, først med nettsidene og som medforfatter siden 2013. Hun har også jobbet med oppgaver og løsningsforslag til Kjemien Stemmer nettsider.

Heskestad har lang erfaring med undervisning i videregående skole. Han arbeider ved Tertnes vgs, en skole med bl.a. studieforberedende, idrett og toppidrett. Heskestad underviser i biologi, naturfag og geografi og har også undervisningskompetanse i kjemi. Han er forfatter på Kosmos naturfag SF og har tidligere vært medforfatter på biologiverket til Cappelen Damm, Bios biologi 1 og 2.

Mykland er utdannet innen biologi fra Universitet i Sørøst-Norge (USN), avdeling Bø. Hun har lang undervisningserfaring og er ansatt som lærer ved Bø videregående skole. Der underviser hun i fagene biologi, matematikk, naturfag og geografi. Mykland er medforfatter på Kosmos-verket for studieforberedende utdanningsprogram for fagfornyelsen.

Nærø var ferdig utdannet som sivilingeniør i fysikk og matematikk ved NTNU i 2013. Hun fullførte PPU ved NTNU i 2015 og har arbeidet som lærer i videregående siden 2013. Karoline er ansatt ved Fagerlia vgs i Ålesund og underviser i naturfag, fysikk og matematikk. Hun er medforfatter på Kosmos SF til fagfornyelsen.

Kosmos Påbygging naturfag (LK20)
Kosmos Påbygging (LK20) er skrevet til naturfag påbygging vg3 for Kunnskapsløftet (LK20). De tre tverrfaglige temaene blir behandlet i kompetansemål der de naturlig hører hjemme. Refleksjonsspørsmål underveis i teksten gir rom for undring, økte muntlige ferdigheter og dybdelæring. Et rikt utvalg av forsøk åpner for utforskning og skaper motivasjon og nysgjerrighet, og de gradvis mer utfordrende programmeringsoppgavene vil gjøre elevene i stand til å modellere ulike naturfaglige fenomener.