Kosmos Påbygging naturfag vg3

Kosmos Påbygging Elevnettsted (Nettsted)

Gratis tilleggsressurs

Forfatter:

Per Audun Heskestad, Harald Otto Liebich, Ivar Karsten Lerstad og Agnete Engan

Forfatter: , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2016
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202534646
Kategori: Naturfag påbygging
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Naturfag påbygging
Varighet: Fram til 21.09.2020
Nivå: Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Kosmos Påbygging Elevnettsted

Læreverkets elevnettsted inneholder interaktive oppgaver, filmer, animasjoner, illustrasjoner fra boka, nyttige lenker og utfyllende fagstoff. Nettstedet følger den samme inndelingen i kapitler som læreboka.

Et eget passordbelagt lærernettsted inneholder bl.a. oppgavebank, tips, nyttige lenker, powerpointpresentasjoner, bakgrunnsstoff og figurer/tabeller fra boka.

Til toppen

Kosmos Påbygging naturfag vg3
Kosmos Påbygging fra 2018 er faglig oppdatert og inneholder en rekke dagsaktuelle eksempler. Alle kompetansemål fra yrkesfag repeteres kort. Det er lagt inn enkle hør deg selv-oppgaver etter hvert delkapittel. Risikovurdering er lagt inn etter alle øvingene der det er relevant.