Kosmos Elev- og lærernettsted naturfag (LK20)

Kosmos Lærernettsted naturfag (LK20) (Nettsted)

Digitale lærerressurser, naturfag vg1

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202669805
Kategori: Naturfag SF , Naturfag påbygging og Naturfag YF
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Naturfag SF, Naturfag YF, Naturfag påbygging
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg1, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Kosmos Lærernettsted naturfag (LK20)

På Kosmos lærernettsted får læreren tilgang til nyttige ressurser som forslag til årsplaner, powerpoint-presentasjoner og oppgavebank. Lærer kan kommentere innleverte oppgaver og følge med på elevenes progresjon og arbeid. Læreren får også oversikt alle ressurser som elevene har tilgang til.

Lærernettstedene har mye nyttig funksjonalitet. Innlogget som lærer kan du blant annet se rapporter for alle elever eller elevgrupper mht. tidsbruk i en valgt periode, eller se aktivitetsrapporter med resultater for grupper eller enkeltelever, f. eks som støtte for underveisvurdering eller i forbindelse med omvendt undervisning.

Lærer kan motta oppgaver fra elevene og returnere disse med kommentarer. Underveis i prosessen får elev og lærer melding på nettstedets «Hjem»-side når det foreligger nytt utkast eller nye kommentarer.

Lærer kan også velge ut og sette sammen oppgaver eller lekser og sende disse til enkeltelever, grupper eller klasser. Elevenes arbeid dokumenteres i en egen aktivitetsrapport.

Tilgang til lærernettstedet krever kjøp av årlig lærerlisens.

Her kan du se korte instruksjonsfilmer om ny funksjonalitet på de nye elev-og lærernettstedene til Kosmos.

kosmos.cdu.no

Til toppen

Takk for den nye muligheten til å sende oppgaver som lærer har laget til elevene – og med mulighet for tilbakemeldinger osv. Det er et supert tilbud!
Faglærer, Skjetlein videregående (2021).
Kosmos Elev- og lærernettsted naturfag (LK20)
Kosmos Elev- og lærernettsted (LK20) til fagfornyelsen har digitale tilleggsressurser for Kosmos SF, Kosmos yrkesfag og Kosmos Påbygging.