Kosmos Elev- og lærernettsted naturfag (LK20)

Kosmos Elevnettsted SF, yrkesfag, påbygging naturfag (LK20) (Nettsted)

Digitale elevressurser, naturfag vg1

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202669799
Kategori: Naturfag SF , Naturfag påbygging og Naturfag YF
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Naturfag SF, Naturfag YF, Naturfag påbygging
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg1, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Kosmos Elevnettsted SF, yrkesfag, påbygging naturfag (LK20)

Gratis Kosmos elevnettsted for naturfagKosmos elevnettsted finner elevene videoer for repetisjon og omvendt undervisning. De kan arbeide med varierte, dagsaktuelle oppgaver tett knyttet opp mot tekstene i læreboka. Nytt er oppgaver som viser eksempler på bruk av programmering med Python. Integrerte skjermbilder fra Trinket med ferdig programmeringskode leder elevene gjennom oppgavene. Elevene kan lagre innholdet og sende svarene til deg som lærer.

Det elevene lærer i naturfag yrkesfag må være relevant for den utdanningen de skal ta. De to siste kapitlene i de seks ulike Kosmos yrkesfag lærebøkene er til de unike kompetansemålene i de ti læreplanene. For elevene på TP og BA handler det om at elevene må lære å vurdere materialer og energikilder. For elevene på HS og RM handler det om mikroorganismer og stoffer. Elevene på NA og SR skal lære mer om miljø og kretsløp i naturen. Elevene på EL skal lære om energi, oppvarming og enøk, mens elevene på IM skal lære om lyd og trådløs kommunikasjon.

Fokus på avfall, forurensning og energibruk i produksjonen er også viktige temaer i de nye læreplanene. På Kosmos nettstedet er innholdet inndelt i 10 utdanningsprogrammer. Her finner elevene innhold tilpasset sitt utdanningsprogram.

Med Kosmos yrkesfag vil elevene på et tidligere tidspunkt lære mer om faget de skal jobbe med når de er ferdig utdannet.

Digitale ressurser for lærerNy funksjonaliteten på lærernettstedene 2020 gjør at lærer enkelt kan kommentere innleverte oppgaver og førsøk og følge med på elevenes progresjon og arbeid. Læreren har også mulighet til å ha dialog med elevene og tildele oppgaver individuelt eller til elevgrupper. Lærernettstedet inneholder tavleboka, en digital utgave av læreboka, som kan brukes i planlegging og gjennomføring av undervisningen.

Til toppen

Kosmos Elev- og lærernettsted naturfag (LK20)
Kosmos Elev- og lærernettsted (LK20) til fagfornyelsen har digitale tilleggsressurser for Kosmos SF, Kosmos YF og Kosmos Påbygging.