Kosmos SF, YF, Påbygging Elev- og lærernettsted naturfag (Fagfornyelsen LK20)

Kosmos Elevnettsted Pluss SF (LK20) (Nettsted)

Digitale elevressurser, naturfag vg1

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202721015
Kategori: Naturfag SF , Naturfag påbygging og Naturfag YF
Fag: Naturfag SF, Naturfag YF, Naturfag påbygging
Varighet: Fram til 31.08.2022
Nivå: Vg1, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg3 påbygging
Om utgivelsen Kosmos Elevnettsted Pluss SF (LK20)

Kosmos Elevnettsted Pluss finner elevene lydbok av boka, videoer for repetisjon og omvendt undervisning. De kan arbeide med varierte, dagsaktuelle oppgaver tett knyttet opp mot tekstene i læreboka. Til det fagfornyede læreverket er det lagt inn oppgaver som viser eksempler på bruk av programmering med Python. Integrerte skjermbilder fra Trinket med ferdig programmeringskode leder elevene gjennom oppgavene.

Digitale ressurser for lærer
Ny funksjonaliteten på lærernettstedene i forbindelse med LK20 gjør at lærer enkelt kan kommentere innleverte oppgaver og forsøk og følge med på elevenes progresjon og arbeid. Læreren har også mulighet til å ha dialog med elevene og tildele oppgaver individuelt eller til elevgrupper.

Til toppen

Kosmos SF, YF, Påbygging Elev- og lærernettsted naturfag (Fagfornyelsen LK20)
Kosmos Elev- og lærernettsted til fagfornyelsen har digitale tilleggsressurser for Kosmos SF, Kosmos YF og Kosmos Påbygging.