Kors på halsen? Innføring i livssynsjournalistikk (Heftet)

Forfatter:

Hilde Kristin Dahlstrøm

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 200
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202431853
Kategori: Journalistikk og mediefag og Journalistikk
Fag: Journalistikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kors på halsen? Innføring i livssynsjournalistikk

Alle mennesker har et livssyn, bevisst eller ubevisst. Livssyn berører viktige sider ved livet og påvirker samfunnsutviklingen. Det handler om verdier, penger, makt, likestilling og interne teologiske debatter. Trosfrihet er også en grunnleggende menneskerett. Derfor er livssyn en del av medienes samfunnsoppdrag.

Kors på halsen? er den første boka på norsk om praktisk livssynsjournalistikk. Den er ment som en grunnleggende innføring, inspirasjon og hjelp til journalister som vil informere, engasjere, skape forståelse og sette kritisk søkelys på livssyn. Boka argumenterer for livssyn som et spennende journalistisk saksfelt, ser nærmere på hva livssyn er, gir oversikt over de vanligste livssynene i Norge, og viser hvordan mediene dekker religion og livssyn. Videre fokuserer boka på journalistisk metode, kilde- og idéarbeid og ulike utfordringer knyttet til livssyn i journalistikken.

Kapittel 2 og 3 er skrevet av Margunn Serigstad Dahle.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Kors på halsen? Innføring i livssynsjournalistikk

«En av de mest seiglivede vrangforestillingene om journalister er at vi er objektive. Det er vi stort sett aldri. Vi har alle en historie som preger oss. Den preger også våre holdninger og vurderinger. Journalister er ikke unntatt fra dette. Derfor er det nyttig å drøfte journalistenes rolle, og hvilken betydning vår egen bakgrunn har for sakene vi lager. Men selve journalistenes personlige integritet er bare ett av flere viktige spørsmål som blir grundig behandlet i Dahlstrøms bok. Hovedanliggendet hennes er snarere å fremme behovet for et forsterket søkelys på selve feltet. [...]

Livssyn er uten tvil av stor betydning også i dagens Norge. Og slik demokratiet i stort trenger en kritisk og undersøkende presse, tror jeg også at kristne miljøer har godt av at kompetente journalister undersøker om det er samsvar mellom liv og lære, og om ting i det hele tatt går riktig for seg.»

Tarjei Gilje, Dagen 23. april 2015

Til toppen

Forfatter(e)
Hilde Kristin Dahlstrøm er høgskolelektor i journalistikk ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Hun har tidligere jobbet som journalist i TV2 Nettavisen, Hadeland og Vårt Land.

Margunn Serigstad Dahle er førstelektor i kommunikasjon og livssyn ved NLA Høgskolen, med vekt på livssynskunnskap og religionspedagogikk. Hun har skrevet en rekke forskningsartikler, samt vært redaktør for flere fagbøker. Som team- og produksjonsleder i Damaris Norge har hun en nær relasjon til hele bredden av kristne friskoler.