Kontraktsrett og obligasjonsrett (Ebok)

Forfatter:

Kåre Lilleholt

Forfatter:
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 706
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 10.66 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202630140
Kategori: Pengekrav og inndrivelse og Avtale- og kontraktsrett
Fag: Avtale- og kontraktsrett, Pengekrav og inndrivelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kontraktsrett og obligasjonsrett

Emnet for boka er rettslege yteplikter i formueretten. Viktigast er yteplikter som kviler på kontrakt, men yteplikter på andre grunnlag er òg omtala.

Boka har med reglane om inngåing, innhald og oppfylling av kontraktar og dessutan allmenne tema som renter, personskifte og forelding. Framstillinga dekkjer dermed område som gjerne blir omtala som avtalerett, kontraktsrett, obligasjonsrett og pengekravsrett.

Forfattaren legg hovudvekta på oversyn, omsyn og utsyn: Framstillinga gjev oversyn over reglane, set dei inn i ein vidare samanheng og viser kva omsyn reglane byggjer på. Utsyn til andre lands rett lettar forståinga av dei norske reglane og er dessutan praktisk nyttig når rettsforhold over landegrenser blir meir vanlege.

Saman med forfattarens bok Allmenn formuerett dekkjer framstillinga dei viktigaste delane av formueretten.

E-boka tilsvarer 1. trykte utgave, Oslo: Cappelen Damm, 2017.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Kåre Lilleholt (f. 1952) er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har tidlegare vore professor ved Universitetet i Bergen og Norges Handelshøgskole og privatpraktiserande advokat gjennom nokre år.