Kontraktsforpliktelser (Innbundet)

Forfatter:

Erlend Haaskjold

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 736
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202394325
Kategori: Avtale- og kontraktsrett
Fag: Avtale- og kontraktsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kontraktsforpliktelser

Kontraktsforpliktelser er en bredt anlagt og utførlig fremstilling av sentrale kontraktsrettslige spørsmål, med hovedvekt på det som skal presteres under kontrakten.

Sentrale problemstillinger er:

  • Hva har partene blitt enige om?
  • Hvordan kommer enigheten til uttrykk, og hvor langt rekker den?
  • Hvordan påvirkes avtalens innhold av regler og normer utenfor kontrakten?
  • Hva karakteriserer ulike typer kontraktsforpliktelser?
Denne fremstillingen gir en innføring i de reglene som kommer til anvendelse når man skal bestemme innholdet av kontraktsforpliktelsene. Ved å gi konkrete eksempler fra rettspraksis viser forfatteren hvordan kontraktens innhold fremkommer i et samspill mellom kontraktsbestemmelser og regler fra andre kilder, slik som lovgivning, praksis og ulovfestede prinsipper. Han gjennomgår og analyserer ulike kontraktsforpliktelser og behandler sentrale temaer av stor praktisk betydning, slik som kontraktsrettslig lovgivning og avtaletolkning. Forfatteren gir dessuten en oversikt over de særlige spørsmål som gjerne melder seg når partene kontraherer på grunnlag av standardvilkår. Boken har fyldige lov- og domsregistre, i tillegg til stikkordregister.

Kontraktsforpliktelser henvender seg i første rekke til praktiserende jurister, som advokater, dommere og kontraktsrådgivere. Fremstillingen vil også være verdifull for juridiske studenter og andre som arbeider med utforming og tolking av kontrakter.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Kontraktsforpliktelser

Et kjærkomment tilskudd til kontraktsrettslitteraturen

«Svært mye positivt som kan sies om denne boken. Det er to sider ved Kontraktsforpliktelser som jeg vil trekke frem som særlig sterke. Det første er Haaskjolds formidlingsevner.
… Det er lett å følge Haaskjold i hans resonnementer, og han skriver på en måte som gjør det enkelt nokså raskt å få nytte av boken. Det siste er viktig i en praktisk hverdag.
For det andre fortjener Haaskjold ros for sin grundighet når det gjelder kildetilfanget. Kontraktsforpliktelser er rikt utstyrt med kildehenvisninger, uten at det går utover leserens opplevelse av forfatterens budskap.

Kontraktsforpliktelser er et kjærkomment tilskudd til kontraktsrettslitteraturen. Boken bør utvilsomt utgjøre en del av ethvert privatrettslig bibliotek, og den bidrar definitivt til å ta den norske kontraktsretten videre.»

Ola Ø. Nisja, advokat (H), partner Wikborg Rein, Juristkontakt nr. 7-2015Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Erlend Haaskjold, cand.jur. fra Universitetet i Oslo, M.A., LL.M. (London), B.C.L. (Oxford) og Barrister (England & Wales), er partner i advokatfirmaet Schjødt. Han har tidligere vært advokat i Thommessen og i Arntzen de Besche. Han fikk møterett for Høyesterett i 2003 og arbeider særlig med prosedyre og tvisteløsning. Han har dessuten bred erfaring som voldgiftsdommer i kommersielle og internasjonale tvister.