Kontrakter for utvikling av programvare (Innbundet)

Forfatter:

Arve Føyen, Christine Klüwer, Kristine M. Madsen og Elisabeth Wille (red.)

Forfatter: , , , , , , , , , , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 680
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202196912
Kategori: Immaterialrett og Avtale- og kontraktsrett
Fag: Avtale- og kontraktsrett, Immaterialrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kontrakter for utvikling av programvare

Det er ikke en enkel sak å bestille eller å utvikle dataprogramvare. Denne boken tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare og gir en nærmere analyse av vanlige klausuler.

Boken tar sikte på å gi både praktisk og teoretisk veiledning for alle som skal arbeide med slike kontrakter. Den er primært rettet mot advokater, jurister, tilbydere, innkjøpere, forhandlere og kontraktsansvarlige både på leverandør- og kundesiden. Boken skal være en veiledning til hvilke problemstillinger som kan dukke opp når en slik kontrakt skal inngås, hvilke rettsregler som kan være av betydning, samt mulige argumenter og løsninger.

Kontrakter for utvikling av programvare består av tre hoveddeler:
Del I Generell Introduksjon,
Del II Anskaffelsesprosessen og forhandlinger
Del III Kontraktsregulering av utviklingskontrakter. I del III brukes tre sentrale standardavtaler til illustrasjonsformål: Statens standard for programutviklingsavtale, IKT-Norges avtale om systemutviklingsprosjekt, og PS 2000. Avtalene er inntatt som vedlegg i boken.

Bidragsyterne til boken innehar lang praktisk erfaring med programutviklingsavtaler og er blant landets fremste jurister innen informasjonsteknologi- og avtalerett.

Til toppen

Forfatter(e)