Kontakt Yrkesfag Unibok av Tone Elisabeth Grundvig (Nettsted)
Unibok

Kontakt Yrkesfag norsk

Kontakt Yrkesfag Unibok (Nettsted)

Norsk for yrkesfag Vg1–Vg2

Forfatter:

Tone Elisabeth Grundvig, Eva Frisk og Siv Sørås Valand

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2014
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202458898
Kategori: Norsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Norsk
Varighet: Fram til 31.08.2021
Nivå: Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Kontakt Yrkesfag Unibok
Unibok er en digital utgave av læreboka i et lesevennlig digitalt format med gode studietekniske verktøy. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

I Unibok justerer tekst og bilder seg automatisk til skjermstørrelsen. Eleven kan selv velge mellom ulike visninger og skriftstørrelser, slå opp på gloser og begreper direkte i teksten og få lærebokteksten lest opp. Sidetallene fra papirboka er tilgjengelig uansett visning, noe som gjør det lett å holde oversikt og kombinere papirbok og digital bok.

I Unibok kan eleven bruke læreboka aktivt: gjøre egne notater, markere tekst, søke på innhold og ha innholdsfortegnelsen lett tilgjengelig. Det er enkelt å kopiere tekst og bilder fra boka og over i arbeidsdokumenter, noe som er nyttig når eleven skal løse oppgaver.

Unibok har en svært god tekst-til-tale-funksjon som for mange elever vil være mer verdifull enn vanlig innlest lyd: ordene i teksten markeres under opplesningen. I Kontakt Yrkesfag Unibok er det også profesjonelt innlest lyd.

Unibok er publisert i EPUB3 og HTML5 og gir en mer fleksibel visning på skjerm enn PDF.

Logg inn med Feide på www.unibok.no eller som privat bruker når du har bestilt lisens.

Til toppen

Andre utgaver

Kontakt (2014)
Bokmål Fleksibind 2014
Kontakt (2014)
Nynorsk Fleksibind 2014
Forfatter(e)
Tone Elisabeth Grundvig er lektor og fagutvikler/ikt-pedagog ved Sandefjord videregående skole. Hun har hovedfag i norsk, og har tysk, engelsk og mediekunnskap som øvrig fagkrets. Grundvig har undervist i norsk på yrkesfag siden 1995, og har vært FYR-kontakt. Hun har også vært med på å utarbeide digitale læremidler i norsk for blant annet NDLA. Grundvig har i tillegg erfaring fra eksamensnemndarbeid i Utdanningsdirektoratet.
Eva Frisk er lektor ved Frogn videregående skole. Hun har master i nordisk, samt historie og tysk i fagkretsen, og hun har undervisningserfaring både fra yrkesfaglig og studiespesialiserende studieretning. Frisk har vært styremedlem og nestleder i LNU (Landslaget for norskundervisning).
Siv Sørås Valand er lektor ved Sandvika videregående skole i Bærum. Fra hun begynte å jobbe i videregående skole i 2008, har hun jobbet fulltid som norsklærer. Hun har mastergrad i norsk og har praktisk-estetiske fag i sin fagkrets. Valand har bred erfaring med undervisning i norsk på yrkesfag. Hun har bakgrunn fra både ungdomsskole og videregående.
Kontakt Yrkesfag norsk
Kontakt er et nyutviklet norskverk for yrkesfag Vg1 og Vg2 og følger den reviderte læreplanen fra 2013. Fagstoffet og eksempeltekstene er gjennomgående valgt ut for å være så tett på den yrkesfaglige hverdagen som mulig. Det er lagt vekt på at elevene får god støtte i arbeidet med de grunnleggende ferdighetene i faget.