Kontakt Påbygg (Fagfornyelsen LK20)

Kontakt Påbygg Elevnettsted (LK20) (Nettsted)

Digitale elevressurser norsk Vg3 påbygging

Forfatter:

Grundvig, Gudmundseth, Talsethagen, Valand og Øye

Forfatter: , , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202756284
Kategori: Norsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Norsk
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Kontakt Påbygg Elevnettsted (LK20)

Kontakt Påbygging Elevnettsted (LK20) finner elevene supplerende oppgaver til læreboka og læringsstier der de går i dybden og utforsker temaer.

Nettstedet inneholder digital ordbok på bokmål og nynorsk og oversikt over viktige rettskrivningsregler. Et skreddersydd lese- og skriveverktøy hjelper eleven med å forstå, skrive og bygge opp tekster i alle relevante sjangrer. Elevene kan bruke ressursene gratis, men de må logge inn slik at de kan lagre arbeidet sitt, og lærer kan ta i bruk funksjonaliteten på nettstedet. For eksempel kan lærer kommentere tekster som elevene arbeider med på nettstedet, og komme tett på elevenes progresjon og faglige utvikling.

Med Kontakt Påbygging Elevnettsted Pluss får elevene tilgang til innlest læreboktekst på begge målformer og tekstsamlingen i boka og flere læringsstier og oppgaver til utforskning og fordypning.

Til toppen

Forfatter(e)

Tone Elisabeth Grundvig er lektor og avdelingsleder ved Sandefjord videregående skole. Hun har hovedfag i norsk, og har tysk, engelsk og mediekunnskap som øvrig fagkrets. Grundvig har undervist i norsk på yrkesfag siden 1995, og har vært FYR-kontakt og digitalpedagog. Hun har også erfaring fra eksamensnemndarbeid i Utdanningsdirektoratet. Grundvig er forfatter av læreverkene Kontakt yrkesfag, Kontakt basis og Kontakt påbygging. Hun er særlig opptatt av yrkesretting av norskfaget og har holdt flere foredrag, blant annet: Hvordan gjøre norskfaget relevant for elevene?

Heidi Heier Gudmundseth er lektor ved Rosenvilde videregående skole og underviser i norsk og ulike samfunnsfag. Gudmundseth har bred erfaring med undervisning fra studiespesialisering, yrkesfag og påbygging. Hun har mastergrad i nordisk litteratur med ulike samfunnsfag i fagkretsen, og som lærerspesialist i norsk, faglig-pedagogisk leder og elevrådskontakt er hun opptatt av arbeid med lesing og skriving og norskfagets viktige rolle for demokrati og medborgerskap.

Astrid Syse Talsethagen har mastergrad i norskdidaktikk fra Universitetet i Oslo (2008). Hun har jobbet som lektor i norsk og engelsk på Hartvig Nissens videregående skole i Oslo siden 2009, og vært fagkoordinator i norsk på skolen i en rekke år. Talsethagen har også skrevet fagboka Dypt og grunnleggende norskfaglig sammen med Jorunn Øveland Nyhus i 2020. Sentrale stikkord om boka: dybdelæring og fagfornyelsen.

Siv Sørås Valand er lektor ved Sandvika videregående skole i Bærum og har jobbet som lektor i norsk i videregående skole siden 2008. Valand har mastergrad i norsk og har praktiskestetiske fag i sin fagkrets. Hun har bred erfaring med undervisning i norsk, både for yrkesfag, for studieforberedende og fra ungdomsskolen. Valand er forfatter av læreverkene Kontakt yrkesfag, Kontakt basis og Kontakt påbygging og har holdt flere foredrag som også er relevant for norsk for studieforberedende utdanningsprogram: Klimafiksjon i norskundervisningen og Kildekritikk: hvordan og hvorfor – et undervisningsopplegg. Siv Sørås Valand er i tillegg daglig leder i Landslaget for norskundervisning (LNU).

Ada Bråthen Øye er lektor i engelsk og norsk ved Gjøvik videregående skole, og underviser i norsk for sf, yf og påbygg. Øye har vært FYR-koordinator for Oppland i norsk, og har hatt oppdrag for Skrivesenteret knyttet til FYR. Hun har jobbet med vurdering og eksamen siden 2009, og de siste åra også som oppmann. Øye har også deltatt i KE-gruppe for norsk i læreplanfornyinga og er involvert i utvikling av eksamen i norsk.

Kontakt Påbygg (Fagfornyelsen LK20)
I Kontakt Påbygging får elevene presentert fagstoffet på en oversiktlig og grundig måte. Læreverket dekker alle kompetansemålene i læreplanen LK20 for norsk påbygging Vg3 til fagfornyelsen, og hjelper elevene mot eksamen og å bli rustet for videre studier.