Kontakt Påbygg Brettbok (LK20) av Tone Elisabeth Grundvig og Siv Sørås Valand (Nettsted)
product-metadata.product-detail.tabletBook

Kontakt Påbygg (Fagfornyelsen LK20)

Kontakt Påbygg Brettbok (LK20) (Nettsted)

Digital lærebok (pdf) norsk påbygging Vg3

Forfatter:

Siv Sørås Valand og Tone Elisabeth Grundvig

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202759674
Kategori: Norsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Norsk
Nivå: Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Kontakt Påbygg Brettbok (LK20)

Kontakt påbygg Brettbok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka i PDF-format. Kontakt påbygg (LK20) dekker kompetansemålene i læreplanen (LK20) for norsk påbygging til generell studiekompetanse Vg3.


Til læreverket følger det supplerende digitale ressurser med oppgaver og fordypning, se Kontakt påbygg elevnettsted og Kontakt påbygg lærernettsted.

I Brettboka kan eleven gjøre egne notater, markere tekst, lage egne figurer, gjøre søk i teksten og benytte tekst-til-tale for opplesning av teksten.

Brettbok-utgaven kan kjøpes på www.brettboka.no. Last ned Brettboka-appen for å komme i gang, eller se prøvekapitler her: https://brettboka.no/apps. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om læreverket Kontakt påbygg til fagfornyelsen LK20 på cdu.no/vgs.

Til toppen

Forfatter(e)

Tone Elisabeth Grundvig er lektor og avdelingsleder ved Sandefjord videregående skole. Hun har hovedfag i norsk, og har tysk, engelsk og mediekunnskap som øvrig fagkrets. Grundvig har undervist i norsk på yrkesfag siden 1995, og har vært FYR-kontakt og digitalpedagog. Hun har også erfaring fra eksamensnemndarbeid i Utdanningsdirektoratet. Grundvig er forfatter av læreverkene Kontakt yrkesfag, Kontakt basis og Kontakt påbygging. Hun er særlig opptatt av yrkesretting av norskfaget og har holdt flere foredrag, blant annet: Hvordan gjøre norskfaget relevant for elevene?

Siv Sørås Valand er lektor ved Sandvika videregående skole i Bærum og har jobbet som lektor i norsk i videregående skole siden 2008. Valand har mastergrad i norsk og har praktiskestetiske fag i sin fagkrets. Hun har bred erfaring med undervisning i norsk, både for yrkesfag, for studieforberedende og fra ungdomsskolen. Valand er forfatter av læreverkene Kontakt yrkesfag, Kontakt basis og Kontakt påbygging og har holdt flere foredrag som også er relevant for norsk for studieforberedende utdanningsprogram: Klimafiksjon i norskundervisningen og Kildekritikk: hvordan og hvorfor – et undervisningsopplegg. Siv Sørås Valand er i tillegg daglig leder i Landslaget for norskundervisning (LNU).

Kontakt Påbygg (Fagfornyelsen LK20)
I Kontakt Påbygging får elevene presentert fagstoffet på en oversiktlig og grundig måte. Læreverket dekker alle kompetansemålene i læreplanen LK20 for norsk påbygging Vg3 til fagfornyelsen, og hjelper elevene mot eksamen og å bli rustet for videre studier.