Kontakt norsk yrkesfag (Fagfornyelsen LK20)

Kontakt (LK20) (Fleksibind)

Lærebok norsk for yrkesfag Vg2

Forfatter:

Tone Elisabeth Grundvig og Siv Sørås Valand

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 392
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202597313
Kategori: Norsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Norsk
Nivå: Yrkesfag Vg2
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Kontakt (LK20)

Med læreverket Kontakt i norsk yrkesfag vg2 vil elevene oppleve norskfaget som relevant for den yrkesretningen de har valgt, og at norskfaget har en praktisk verdi for dem. Kontakt (2021) dekker alle læreplanmålene til fagfornyelsen (LK20).

Kontakt tar elevenes yrkesretting på alvor
Yrkesfagelevene skal lære å mestre skriftlig og muntlig kommunikasjon både i programfagene og i yrkeslivet. Kontakt lærer elevene om relevante skriftlige og muntlige tekster. Eksempler på slike tekster er rapporter, logger, instruksjoner og muntlige presentasjoner. I Kontakt får elevene de verktøyene de trenger for å kunne lese og skape tekster som er relevante for det yrket de utdanner seg til.

Skriftlige instruksjoner eller dokumentasjon av arbeidsprosesser er gode anledninger til å arbeide med sammensatte tekster, og her vil eleven også få generelle råd om hvordan de kan bruke ord og bilder kreativt. I kapittelet om muntlig kommunikasjon lærer elevene å bruke retoriske appellformer og tilpasse språket til mottakeren når de kommuniserer muntlig.

Elevene skal lære å være kritiske og utforskende
Å være en kritisk leser betyr at man skal være åpen, aktiv og utforskende. Elevene skal lære å stille gode spørsmål til teksten. Gjennomgående i læreboka Kontakt og de digitale ressursene er det utforskende oppgaver der elevene skal utforske konteksten som teksten er en del av, eller de skal utforske et tema og overføre kunnskap til andre sammenhenger. I kapitlet om saktekster får elevene konkrete tips om hvordan de kan vurdere avsenders troverdighet.

Tydelige og instruktive eksempeltekster og sjekklister
Med Kontakt lærer elevene trinn for trinn å bygge opp skriftlige og muntlige tekster. Forfatterne modellerer selve tekstskapingen, og elevene finner et rikt utvalg av korte og lengre modelltekster i en rekke sjangre.
Eksempeltekstene med forklaringer er tydelige slik at elevene skal forstå oppbygning og tekststrukturer så godt at de enkelt kan bygge opp sine egne tekster på samme måte. Sjekklistene er presentert i rammer slik at elevene enkelt kan gå gjennom punktene når de arbeider på egenhånd, enten det er med egne tekster og presentasjoner, eller når de skal reflektere over saktekster og tolke skjønnlitterære tekster.

Kulturmøter i litteraturen og språklig mangfold
Hva vil det si å kunne reflektere? Hva skal elevene gjøre konkret når de reflekterer over temaer i tekster? I Kontakt får elevene gode spørsmål som de kan stille til tekster de skal reflektere over, og eksempler på slike refleksjoner.
I tekstsamlingen er det blant annet et utdrag fra romanen Tante Ulrikkes vei. Utdraget er kommentert i teoridelen og viser hvordan man kan reflektere over teksten. Andre tekster tar for seg kulturmøter på arbeidsplassen og mellom kjønn.
Hva skjer med språket når det møter andre språk? Elevene får teoristoff og teksteksempler med oppgaver knyttet til temaene norsk i en globalisert verden og de samiske språkene.

De tverrfaglige temaene i norsk yrkesfag
De tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap, er integrerte i læreverket og særlig i tekstsamlingen der det er varierte innfallsvinkler til temaene.

Utvalget i tekstsamlingen treffer og engasjerer elevene
Tekstene er valgt ut med tanke på bredde og variasjon, og at de viser hvordan tekster kan ta opp et tema med ulike innfallsvinkler. Tekstene er i stor grad avsluttede tekster. Saktekstene er valgt ut for å ha relevans over tid og ikke bli raskt utdaterte. Som dramatekst kan vi nevne tv-manuskriptet fra Rådebank for å engasjere elevene. Sanglyrikk er tatt med som en sjanger mange elever forholder seg til.

Fyldige digitale ressurser for elever og lærere
Læreboka Kontakt suppleres av et nettsted for lærere og elever med blant annet supplerende oppgaver og læringsstier, skrive- og leseverktøy, integrert ordbok på bokmål og nynorsk og mye mer. Læreren finner gode undervisningsopplegg, forslag til årsplaner og vurderingssituasjoner med mer. Elev- og lærernettstedet har funksjonalitet som legger opp til lagring av oppgaver og prosessorientert skriving.

Læreboka Kontakt er tilgjengelig i begge målformer og som digital lærebok: Kontakt (2021) Unibok og Kontakt (2021) Brettbok.

Forfatterne Tone Elisabeth Grundvig og Siv Sørås Valand har begge lang og bred undervisningserfaring i norsk på yrkesfaglig studieretning.

Til toppen

Forfatter(e)

Tone Elisabeth Grundvig er lektor og avdelingsleder ved Sandefjord videregående skole. Hun har hovedfag i norsk, og har tysk, engelsk og mediekunnskap som øvrig fagkrets. Grundvig har undervist i norsk på yrkesfag siden 1995, og har vært FYR-kontakt og digitalpedagog. Hun har også erfaring fra eksamensnemndarbeid i Utdanningsdirektoratet. Grundvig er forfatter av læreverkene Kontakt yrkesfag, Kontakt basis og Kontakt påbygging. Hun er særlig opptatt av yrkesretting av norskfaget og har holdt flere foredrag, blant annet: Hvordan gjøre norskfaget relevant for elevene?

Siv Sørås Valand er lektor ved Sandvika videregående skole i Bærum og har jobbet som lektor i norsk i videregående skole siden 2008. Valand har mastergrad i norsk og har praktiskestetiske fag i sin fagkrets. Hun har bred erfaring med undervisning i norsk, både for yrkesfag, for studieforberedende og fra ungdomsskolen. Valand er forfatter av læreverkene Kontakt yrkesfag, Kontakt basis og Kontakt påbygging og har holdt flere foredrag som også er relevant for norsk for studieforberedende utdanningsprogram: Klimafiksjon i norskundervisningen og Kildekritikk: hvordan og hvorfor – et undervisningsopplegg. Siv Sørås Valand er i tillegg daglig leder i Landslaget for norskundervisning (LNU).

Kontakt norsk yrkesfag (Fagfornyelsen LK20)

Kontakt er et praktisk og yrkesrettet læreverk i norsk for yrkesfag til fagfornyelsen (LK20). Elevene vil oppleve norskfaget som relevant for den yrkesrettingen de har valgt, og at norskfaget har en praktisk verdi for dem. Lærebok og digitale ressurser dekker alle kjerneelementene og målene i læreplanen for norsk yrkesfag på vg2.