Kontakt norsk (Fagfornyelsen LK20)

Kontakt Elevnettsted (2021) (Nettsted)

Digitale elevressurser norsk yrkesfag vg2

Forfatter:

Tone Elisabeth Grundvig og Siv Sørås Valand

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202657741
Kategori: Norsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Norsk
Varighet: Fram til 31.08.2021
Nivå: Yrkesfag Vg2
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Kontakt Elevnettsted (2021)

De digitale elevressursene til læreverket Kontakt for yrkesfag er gratis. På nettstedet er det et rikt og variert innhold og verktøy som hjelper elevene med skriving og lesing av tekster.

Lese- og skriveverktøy
Elevene får hjelp til arbeid med tekster i et eget lese- og skrivestøtteverktøy som hjelper dem med å forstå og analysere, skrive og bygge opp egne tekster i relevante sjangrer. De får også hjelp til å finne virkemidler i tekster de skal lese, og hjelp til å bygge opp og strukturere tekster de skal skrive. Det vil også være forslag til konkrete skriveoppgaver og muntlige presentasjoner.

Lagring og innlevering av oppgaver
Flere oppgaver legger til rette for prosessorientert skriving der elevene kan lagre svar på oppgaver og tekster de arbeider med, og læreren kan følge med på om oppgaver er gjort og kommentere på innleveringer underveis i prosessen.

Bruk av elevnettstedet er gratis, men skolen må kjøpe lisens til kr 0,- slik at elevene kan logge inn og lagre arbeid og svar på oppgaver.
Les også om ressursene til lærer, se Kontakt (2021) Lærernettsted og mer om funksjonalitet på nettstedene på cdu.no/digital.

Til toppen

Forfatter(e)

Tone Elisabeth Grundvig er lektor og avdelingsleder ved Sandefjord videregående skole. Hun har hovedfag i norsk, og har tysk, engelsk og mediekunnskap som øvrig fagkrets. Grundvig har undervist i norsk på yrkesfag siden 1995, og har vært FYR-kontakt og digitalpedagog. Hun har også erfaring fra eksamensnemndarbeid i Utdanningsdirektoratet. Grundvig er forfatter av læreverkene Kontakt yrkesfag, Kontakt basis og Kontakt påbygging. Hun er særlig opptatt av yrkesretting av norskfaget og har holdt flere foredrag, blant annet: Hvordan gjøre norskfaget relevant for elevene?

Siv Sørås Valand er lektor ved Sandvika videregående skole i Bærum og har jobbet som lektor i norsk i videregående skole siden 2008. Valand har mastergrad i norsk og har praktiskestetiske fag i sin fagkrets. Hun har bred erfaring med undervisning i norsk, både for yrkesfag, for studieforberedende og fra ungdomsskolen. Valand er forfatter av læreverkene Kontakt yrkesfag, Kontakt basis og Kontakt påbygging og har holdt flere foredrag som også er relevant for norsk for studieforberedende utdanningsprogram: Klimafiksjon i norskundervisningen og Kildekritikk: hvordan og hvorfor – et undervisningsopplegg. Siv Sørås Valand er i tillegg daglig leder i Landslaget for norskundervisning (LNU).

Kontakt norsk (Fagfornyelsen LK20)
Kontakt er et praktisk og yrkesrettet læreverk i norsk for yrkesfag som dekker alle målene i læreplanen LK20 til fagfornyelsen. Elevene skal oppleve norskfaget som relevant for den yrkesrettingen de har valgt og at norskfaget har en praktisk verdi for dem.