Kommunikasjon, språk og tekst i barnehagen (Heftet)

Forfatter:

Hilde Dybvik

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2023
Antall sider: 196
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202687342
Kategori: Språk, tekst og matematikk
Fag: Språk, tekst og matematikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kommunikasjon, språk og tekst i barnehagen

Denne boka gir en samlet introduksjon til norskfaglige emner i barnehagelærerutdanningen, som språkutvikling, flerspråklighet, fortelling, barnekultur, barnelitteratur, lek og språk, samtaler og barns tekstskaping i møter med skrift og medier. Mange studenter opplever dette mangfoldige fagstoffet som fragmentert, men ved å sette barnets liv i sentrum, her og nå, får forfatteren fram sammenhengen mellom de ulike emnene.

Boka viser at arbeid med språk og tekst er en naturlig og nødvendig del av det daglige samværet med barn i barnehagen. Et viktig mål er at barnehagelærerstudenten skal reflektere over hvordan man kan anvende faglig kunnskap i møte med barn, foresatte og kolleger, og i tråd med rammeplanens fagområde «Kommunikasjon, språk og tekst». Gjennom hele boka blir leseren utfordret til aktivt å ta stilling til fagstoffet, og til å bruke egne erfaringer.

Boka er skrevet for barnehagelærerstudenter, men kan også være interessant for andre som er interessert i barn, språk, fortelling, barnelitteratur og barnekultur.

Henriette Jæger er medforfatter av kapittel 2.

Til toppen

Andre utgaver

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Hilde Dybvik er førstelektor i norsk ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet – storbyuniversitetet, der hun underviser i barns språk, barnelitteratur og barnekultur. Hun har publisert artikler om barnelitteratur, om praksiser i barnehagen og om norskfaget i barnehagelærerutdanningen. I tillegg har hun vært barnelitteraturkritiker gjennom mange år.

Henriette Jæger var førstelektor i norsk ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun underviste i barns språk, litteratur og kultur og skrev en rekke artikler om barns mediekultur, medielek og digital kultur.