Kommunikasjon og ytringsfrihet i organisasjoner (Ebok)

Forfatter:

Kristian Alm, Mark Brown og Sigrid Røyseng (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 360
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 6.03 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202632984
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Organisasjon og ledelse , Samfunnsfag og Mediefag
Fag: Mediefag, Organisasjon og ledelse, Samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kommunikasjon og ytringsfrihet i organisasjoner

Hvordan forvalter vi ytringsfriheten? Dette spørsmålet har stått høyt på dagsordenen i det offentlige ordskiftet og i humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning de siste årene.

Boken retter søkelyset mot noen sentrale utfordringer innen dette feltet, og viser at ytringsfriheten i norsk arbeidsliv oppleves som mer begrenset enn hva lovverket sikrer oss, og at lojalitetskravene øker. Hvilke prosesser ligger bak en slik utvikling?

Mye tyder på at vi i langt større grad enn hva man skulle tro, sensurerer oss selv når vi ytrer oss offentlig. Hvordan kan vi forstå tendensen til selvsensur i ulike sammenhenger? I hvilken grad og på hvilke måter følger det et ansvar med ytringsfriheten? Hvilket individuelt ansvar har vi i våre roller som borgere og arbeidstakere, og hvilket kollektivt ansvar påhviler organisasjoner? I hvilken utstrekning bør ytringsfrihet balanseres mot et ytringsansvar for ikke unødig å krenke andre? Dette er problemstillinger boken belyser.

Kommunikasjon og ytringsfrihet i organisasjoner er en fagfellevurdert, vitenskapelig antologi. Den retter seg mot forskere og forelesere innen fagområdene kommunikasjon, politikk, etikk og organisasjonsfag, og vil også egne seg godt som pensum på en rekke studier som omfatter disse fagene.

E-boken tilsvarer 1. trykte utgave. Oslo: Cappelen Damm, 2016.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Kristian Alm er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI.

Mark Brown er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI.

Sigrid Røyseng er professor i kultursosiologi ved Norges musikkhøgskole og professor II i kulturledelse ved Handelshøyskolen BI. Røyseng er utdannet sosiolog fra Universitet i Oslo med en doktorgrad i administrasjons- og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun arbeider med problemstillinger innen kulturpolitikk, kunstsosiologi og kulturledelse.

Tor Bang er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI. Han har hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo og ph.d. fra Universitetet i Bergen med en avhandling om arbeiderbevegelsens retoriske instruksjonslitteratur i 1930-årene. Bang har skrevet flere bøker på mediefeltet.

Jo Bech-Karlsen (1952-2016) var professor i journalistikk ved Handelshøyskolen BI. Han utga en rekke bøker om reportasje, dokumentar, litterær sakprosa, essay og faglitteratur.

Anne-Britt Gran er professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI.

Tor Grenness er Professor emeritus ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI. Grenness har lang erfaring som foreleser i metode, som veileder på ulike nivåer og som sensor. Han har utgitt flere bøker innen metode og vitenskapsteori.

Are Vegard Haug er statsviter (dr. polit) og forskningsleder ved NOVA og førsteamanuensis II ved Institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI. Forskningsinteressene hans er knyttet til studier av kommunal- og regional utvikling, velferdsstater, media, politisk økonomi, innovasjon, organisasjon og ledelse, demokrati og juss. Han har blant annet forsket på ulike organisasjonsmodeller i forvaltningen, nordisk regional utvikling, organisering og ledelse av IKT- inspirerte innovasjoner, sosial ekskludering, personvern og sikkerhet.

Morten Huse er professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI og Reinhard-Mohn-Endowment-Chair of Management and Governance, University of Witten/Herdecke, medlem Catalyst Europe Advisory Board og var i perioden 2010-2012 President i European Academy of Management. Han er blitt tildelt TIAW’s (The International Alliance of Women) pris for Championing the Economic Empowerment of Women (2013). Morten Huse har hatt professorstillinger i en rekke land, blant annet i Italia, Sverige, Finland og Australia, i tillegg til Tyskland og Norge.

Maria Isaksson er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI og dosent ved Åbo Akademi, Finland. Hun har sin doktorgrad i tverrkulturell argumentasjon og en Master of Science fra Purdue University, USA. Hun underviser om og forsker på troverdighet i ledelsesretorikk, politisk retorikk og organisasjonsretorikk.

Berit von der Lippe er professor emerita i språk, kommunikasjon og politisk retorikk (BI). Hun har skrevet essaysamling og artikler om metaforen i utenrikspolitikk, økonomi og i mediefortellinger om krig. Fokus har også vært på kjønn, maskuliniteter og femininiteter i krig og fred, samt taushetens retorikk.

Hilde Salte er vitenskapelig assistent ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI.

Mona K. Solvoll er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI. Hun er ph.d med doktorgrad fra BI og hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo (cand.philol.). Hennes forskningsområder er endringer i medielandskapet, spesielt innenfor fjernsyn og sosiale medier.

Mirha Sunagic er ansatt som doktorgradsstipendiat ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Hennes forskning fokuserer på forholdet mellom ansattes karriereønsker og deres kommunikasjonsatferd.

Dr Christine Viertmann is a post-doctoral researcher at the University of Leipzig, Germany, and project leader at the Academic Society for Corporate Management and Communication with research groups at the Universities of Leipzig, Berlin (Humboldt University), Münster and Hohenheim.

Dr Gillian Warner-Søderholm er førsteamanuensis og instituttleder ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI. Hun underviser og forsker i en rekke fag innen interkulturell kommunikasjon og internasjonal business, og har en doktorgrad i forretningsadministrasjon innen kultur og ledelse.

Sut I Wong er professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI.

Ansgar Zerfass is Professor and Chair in Strategic Communi­cation at the University of Leipzig, Germany, and Professor in Commu­nication and Leadership at BI Norwegian Business School, Oslo, Norway. He serves as Editor of the International Journal of Strategic Communication (Routledge, USA) and has published widely in the field of corporate communications.