Kollektiv arbeidsrett (Heftet)

en innføring

Forfatter:

Tron Løkken Sundet

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 232
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202574307
Kategori: Juridiske fag og Arbeidsrett
Fag: Arbeidsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kollektiv arbeidsrett

Hvem er «arbeidslivets parter»? Hva er «frontfagsmodellen» – og henger den sammen med «den nordiske modellen»? Hvem eller hva er en tillitsvalgt? Hva menes med streik, lockout og annen arbeidskamp? Hva er tariffavtalen og hva er forskjellen på en tariffavtale og andre avtaler? Er det forskjell på en hovedavtale og en hovedtariffavtale? Hvem er riksmekleren? Hva vil det si at «det mekles på overtid»? Hva driver Arbeidsretten med?

I boken Kollektiv arbeidsrett – en innføring gir forfatter Tron Løkken Sundet en oversikt over rettsreglene om tariffavtalen, om kollektiv medvirkning og om løsning av retts- og interessetvister. Sentrale temaer er:

  • Organisasjonene og organisasjonsfrihet
  • Det kollektive arbeidslivet og EØS-retten
  • Medvirkning og medbestemmelse
  • Tariffavtalens innhold og virkninger
  • Arbeidskamp og fredsplikt
  • Tarifforhandlinger og tariffoppgjør

I fremstillingen bruker forfatteren eksempler fra rettspraksis, tariffavtaler og tariffpraksis for å sette reglene inn i en sammenheng. Teksten inneholder henvisninger til sentrale dommer fra Arbeidsretten og Høyesterett. Hvert kapittel har en rekke kontrollspørsmål som grunnlag for repetisjon og refleksjon.

Boken er egnet for enhver som trenger en enkel oversikt over den kollektive arbeidsretten, og kan være en nyttig innføring i rettsområdet for studenter på høyskole- og universitetsnivå.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Tron Løkken Sundet (født 1975) er nestleder i Arbeidsretten. Han har i en årrekke undervist i arbeidsrett ved universiteter og høyskoler, og har også skrevet flere bøker og artikler om kollektiv og individuell arbeidsrett.