Kode 1 og 2 Informasjonsteknologi vg2, vg3 (LK06)

Kode 2 Informasjonsteknologi 2 Lærebok (2016) (Heftet)

HTML5 og JavaScript

Forfatter:

Gløer Olav Langslet, Yngve Vindal Eriksen og Anders Haugeto

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 368
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202471804
Kategori: Informasjonsteknologi 2
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Informasjonsteknologi 2
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Kode 2 Informasjonsteknologi 2 Lærebok (2016)

Kode 2 – ny lærebok 2016 til Informasjonsteknologi 2 med HTML5 og JavaScript. Legger til rette for mest mulig aktiv deltakelse fra elevene.

Kode 2 – alt i en bok!
Kode 2 er en ny lærebok skrevet for Informasjonsteknologi 2. Læreboken dekker hele læreplanen i Informasjonsteknologi 2 på Vg2/Vg3 med bruk av HTML5 og JavaScript. Boka inneholder teori, oppgaver og sammendrag. Boka dekker kompetansemålene til de tre hoveddelene: Programmering, Planlegging og dokumentasjon og Multimedieutvikling. Gratis nettsted: kode.cdu.no

Informasjonsteknologi 2 med HTML5 og JavaScript
Kode 2, med HTML5 og JavaScript, legger til rette for mest mulig aktiv deltakelse fra elevene. Hvert kapittel starter med en oversikt over kompetansemålene i læreplanen og avslutter med kortfattede sammendrag. Teorien er bygd opp med forklarende tekst, kode og eksempler som belyser teorien. I denne læreboken har vi lagt vekt på at elevene raskt skal komme i gang med kodingen. Etter hvert delkapittel finner du derfor flere Prøv selv-oppgaver. Løser eleven disse oppgavene får de god trening i å programmere. Stikkordregister har vi plassert sist i læreboka.

Kodeeditoren til boka
Elevnettstedet kode.cdu.no inneholder en Kodeeditor. I det venstre vinduet i Editoren skrives og redigeres programmeringskoden. I det høyre vinduet vises koden.

Elev- og lærerressurser til Kode 2
Nettstedet inneholder eksamensrelevante oppgaver, løsningsforslag og kodeeditoren. Lærernettstedet gir deg som lærer forslag til årsplan og tips til undervisningen. Programvare for gjennomføring av faget er gratis.

Komponenter:
• Lærebok, alt-i-ett
• Brettbok - digital utgave av læreboka
• Elevnettsted, gratis
• Lærernettsted, gratis

Til toppen

Forfatter(e)
Yngve Eriksen har siden 2009 arbeidet på Vågsbygd videregående skole. Der underviser han blant annet i Informasjonsteknologi 1 og 2. Våren 2015 arbeidet han også som konsulent og systemutvikler for Norsk Interaktiv.
Anders Haugeto har jobbet med IT-utvikling og lean i 10 år. Han var med å grunnlegge selskapet Iterate AS i 2007. Selskapet har som mål å skape et fagmiljø for entreprenørskap, innovasjon og teknologi.

Langslet jobber som PhD-kandidat ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Tidligere har Langslet jobbet med frontend-utvikling i selskaper som Gjensidige, Point Carbon og Dagbladet, men har også lang erfaring med undervisning, både som lektor ved Sandvika VGS og som fagansvarlig på Frontend-studiet ved Fagskolen Kristiania.

Kode 1 og 2 Informasjonsteknologi vg2, vg3 (LK06)

Kode 1 og Kode 2 – alt-i-ett lærebøker til Informasjonsteknologi 1 og 2. Lærebøkene legger til rette for mest mulig aktiv deltakelse fra elevene og har teori og oppgaver i samme bok. Kode 1 har med både Grid og Flexbox.