Kode 2 Brettbok (LK20) av Eirik Vågeskar, Hossein Rostamzadeh, Markus Johansen Sørem og Brede Yabo Sherling Kristensen (Nettsted)
product-metadata.product-detail.tabletBook

Kode Informasjonsteknologi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Kode 2 Brettbok (LK20) (Nettsted)

Digital lærebok informasjonsteknologi 2 programfag

Forfatter:

Eirik Vågeskar, Hossein Rostamzadeh, Markus Johansen Sørem og Brede Yabo Sherling Kristensen

Forfatter: , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202740023
Kategori: Informasjonsteknologi
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Informasjonsteknologi
Nivå: Vg3
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Kode 2 Brettbok (LK20)

Kode 2 Brettbok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka i PDF-format. Kode 2 (LK20) er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene i programfaget informasjonsteknologi 2 til fagfornyelsen (LK20).

Til læreverket følger det supplerende digitale ressurser med oppgaver og fordypning, se Kode Elevnettsted og Kode lærernettsted.

I Brettboka kan eleven gjøre egne notater, markere tekst, lage egne figurer, gjøre søk i teksten og benytte tekst-til-tale for opplesning av teksten.

Brettbok-utgaven kan kjøpes på www.brettboka.no. Last ned Brettboka-appen for å komme i gang, eller se prøvekapitler her: http://brettboka.no/apps. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om læreverket Kode 1 og 2 til Fagfornyelsen LK20 på cdu.no/vgs.

Til toppen

Forfatter(e)

Vågeskar er sivilingeniør innen datateknologi fra NTNU i 2017. Han jobber som systemutvikler hos Knowit Objectnet, og har blant annet hatt oppdrag for kollektivselskapet Entur. Han er spesielt interessert i web-programmering og algoritmer. Eirik er forfatter av nye Kode 1 og Kode 2 for programfagene Informasjonsteknologi 1 og 2.

Rostamzadeh har master i teoretisk kjernefysikk fra UiO. Han har lang undervisningserfaring, og driver aktivt med utforskende undervisning ved Asker videregående skole. Hossein og hans elever har siden 2017 deltatt i et stort, internasjonalt forskningsprosjekt der de forsker på satellittbilder fra Antarktis og Arktis. I tillegg driver han en egen forskerklubb for ungdomsskoleelever i Asker. Hossein har skrevet oppgaver til en rekke kapitler i nye Kode 1 og Kode 2.

Sørem har master i Informatikk med vekt på design, bruk, interaksjon fra Universitetet i Oslo og bachelor i interaktivt design fra Westerdals. Markus har jobbet som IT-konsulent (brukeropplevelse/design) siden 2018 med prosjekter hos Kulturrådet, OBOS og Telia. Markus har bidratt på Kode 2 om design og brukeropplevelse.

Kristensen har master i informatikk med spesialisering innen databaser og søk fra NTNU. Han har erfaring innenfor oppstartsbransjen og jobber for tiden som systemutvikler og fagansvarlig i backend hos Knowit Objectnet. Han er glad i å spre kunnskap og gjør dette jevnlig ved å holde faglige foredrag. Brede er medforfatter av den nye Kode 2 for programfaget informasjonsteknologi 2.

Kode Informasjonsteknologi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)
Kode 1 og Kode 2 er lærebøker skrevet for den fagfornyede læreplanen (LK20) for programfagene informasjonsteknologi 1 og 2 for studiespesialiserende utdanningsprogram. Læreverket legger til rette for mest mulig aktiv deltakelse fra elevene og har teori og oppgaver i samme bok. Med Kode kommer elevene raskt i gang med koding.