Kode 1 Informasjonsteknologi 1 Unibok (2017) av Petter Bae Brandtzæg, Gløer Olav Langslet og Eirik Solheim (Nettsted)
Unibok

Kode 1 og 2 Informasjonsteknologi vg2, vg3 (LK06)

Kode 1 Informasjonsteknologi 1 Unibok (2017) (Nettsted)

IT 1 på Vg2. HTML, CSS og Firebase

Forfatter:

Gløer Olav Langslet, Eirik Solheim og Petter Bae Brandtzæg

Forfatter: , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202594725
Kategori: Informasjonsteknologi 1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Informasjonsteknologi 1
Varighet: Fram til 31.08.2024
Nivå: Vg2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Kode 1 Informasjonsteknologi 1 Unibok (2017)

Kode 1 Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format.

Kode 1 Unibok er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene til informsjonsteknologi 1 på Vg2 i videregående skole. Til læreverket finnes også egne nettressurser med oppgaver og mulighet til fordypning, se kode.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.

Til toppen

Forfatter(e)

Brandtzæg er professor i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Han har også en bistilling som sjefsforsker ved SINTEF Digital. Hans spesialområder er internett, kunstig intelligens og sosiale medier. Han forsker på hvordan vår nye digitale hverdag påvirker sosiale relasjoner og samfunnsengasjement.

Langslet jobber som PhD-kandidat ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Tidligere har Langslet jobbet med frontend-utvikling i selskaper som Gjensidige, Point Carbon og Dagbladet, men har også lang erfaring med undervisning, både som lektor ved Sandvika VGS og som fagansvarlig på Frontend-studiet ved Fagskolen Kristiania.

Solheim arbeider som prosjektleder i NRKs utviklingsavdeling, og er redaktør for nettstedet NRKbeta.no. Eirik er NRKbetas teknologiguru og over gjennomsnittlig interessert i teknologi. Han har tidligere arbeidet i Accenture.

Kode 1 og 2 Informasjonsteknologi vg2, vg3 (LK06)

Kode 1 og Kode 2 – alt-i-ett lærebøker til Informasjonsteknologi 1 og 2. Lærebøkene legger til rette for mest mulig aktiv deltakelse fra elevene og har teori og oppgaver i samme bok. Kode 1 har med både Grid og Flexbox.