Kode Informasjonsteknologi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Kode 1 Informasjonsteknologi 1 (LK20) (Heftet)

Lærebok i Informasjonsteknologi 1 programfag studiespesialisering

Forfatter:

Gløer Olav Langslet, Eirik Vågeskar, Hossein Rostamzadeh, Petter Bae Brandtzæg og Eirik Solheim

Forfatter: , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 376
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
Oversatt av: Vikesland (Språkverkstaden), Gry
ISBN: 9788202696139
Kategori: Informasjonsteknologi
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Informasjonsteknologi
Nivå: Vg2
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Kode 1 Informasjonsteknologi 1 (LK20)

Kode 1 (2021) er en alt-i-ett-lærebok med teori og oppgaver som dekker hele læreplanen til fagfornyelsen i informasjonsteknologi. Leseren ledes og utfordres gjennom faget med utforskende oppgaver, kreativ problemløsning og kritisk tenkning rundt fagets nyvinninger og dagsaktuelle temaer.

I de første kapitlene i Kode 1 får elevene en grundig innføring i å lage nettsider med HTML og CSS, etterfulgt av programmering i JavaScript med rammeverket Svelte. Elevene kommer da raskt i gang med fagets praktiske arbeidsmetoder.

Hvert kapittel har en oversiktlig teorifremstilling med forklarende tekst og et rikt antall eksempler som belyser teorien. Viktig fagstoff framheves i egne faktabokser, og sammenfattes i et eget sammendrag på slutten av teoridelen av kapittelet. Relevant ekstrastoff gir teorien en ekstra dimensjon og bidrar til å vekke elevens utforskertrang og nysgjerrighet.

Bakerst i hvert kapittel er en oppgavesamling som er rik på varierte oppgaver. Her får eleven boltre seg med kreativitet og problemløsning. Oppgavene er sortert på delkapittel og merket med kompetansenivå. Kompetansenivåene er i tråd med fagfornyelsens presiserte kompetansebegrep, som innebærer kunnskap, ferdigheter og refleksjon og kritisk tenkning. Oppgavene i hvert delkapittel har en gradvis progresjon i kompetansenivå og kompleksitet.

I arbeidet med nye Kode har vi lyttet til erfaringer og innspill fra lærere og elever. Hele boka er revidert med nytt og forbedret innhold tilpasset fagfornyelsen.

Til Kode er det supplerende digitale ressurser for lærere og elever som følger bokas struktur. Ressursene supplerer boka og gir elevene mulighet til å utforske ulike temaer i informasjonsteknologi gjennom undervisningsopplegg, flere oppgaver, løsningsforslag og tilleggsstoff om dagsaktuelle temaer. Læreren finner lærerveiledninger, tips til undervisningsopplegg, forslag til årsplaner, digital utgave av eksemplene i boka, PowerPoint-presentasjoner, kapittelprøver og tips til andre vurderingsformer.

Kode 1 finnes også som digital lærebok: Kode 1 Unibok og Kode 1 Brettbok.

Til toppen

Forfatter(e)

Langslet jobber som PhD-kandidat ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Tidligere har Langslet jobbet med frontend-utvikling i selskaper som Gjensidige, Point Carbon og Dagbladet, men har også lang erfaring med undervisning, både som lektor ved Sandvika VGS og som fagansvarlig på Frontend-studiet ved Fagskolen Kristiania.

Vågeskar er sivilingeniør innen datateknologi fra NTNU i 2017. Han jobber som systemutvikler hos Knowit Objectnet, og har blant annet hatt oppdrag for kollektivselskapet Entur. Han er spesielt interessert i web-programmering og algoritmer. Eirik er forfatter av nye Kode 1 og Kode 2 for programfagene Informasjonsteknologi 1 og 2.

Rostamzadeh har master i teoretisk kjernefysikk fra UiO. Han har lang undervisningserfaring, og driver aktivt med utforskende undervisning ved Asker videregående skole. Hossein og hans elever har siden 2017 deltatt i et stort, internasjonalt forskningsprosjekt der de forsker på satellittbilder fra Antarktis og Arktis. I tillegg driver han en egen forskerklubb for ungdomsskoleelever i Asker. Hossein har skrevet oppgaver til en rekke kapitler i nye Kode 1 og Kode 2.

Brandtzæg er professor i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Han har også en bistilling som sjefsforsker ved SINTEF Digital. Hans spesialområder er internett, kunstig intelligens og sosiale medier. Han forsker på hvordan vår nye digitale hverdag påvirker sosiale relasjoner og samfunnsengasjement.

Solheim arbeider som prosjektleder i NRKs utviklingsavdeling, og er redaktør for nettstedet NRKbeta.no. Eirik er NRKbetas teknologiguru og over gjennomsnittlig interessert i teknologi. Han har tidligere arbeidet i Accenture.

Kode Informasjonsteknologi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)
Kode 1 og Kode 2 er lærebøker skrevet for den fagfornyede læreplanen (LK20) for programfagene informasjonsteknologi 1 og 2 for studiespesialiserende utdanningsprogram. Læreverket legger til rette for mest mulig aktiv deltakelse fra elevene og har teori og oppgaver i samme bok. Med Kode kommer elevene raskt i gang med koding.