Kode 1 og 2 Informasjonsteknologi vg2, vg3 (LK06)

Kode 1 Informasjonsteknologi 1 Lærebok (2017) (Heftet)

HTML5, CSS og Firebase

Forfatter:

Gløer Olav Langslet, Eirik Solheim og Petter Bae Brandtzæg

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 256
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202553661
Kategori: Informasjonsteknologi 1
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Informasjonsteknologi 1
Nivå: Vg2
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen Kode 1 Informasjonsteknologi 1 Lærebok (2017)

Kode 1 er en ny lærebok skrevet for Informasjonsteknologi 1, programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram. Læreboken dekker hele læreplanen i Informasjonsteknologi 1 på Vg2/Vg3 med bruk av HTML5, CSS og Firebase. Boka dekker kompetansemålene til de tre hoveddelene: Digital samtid, Nettsteder og multimedier og Databaser.

Teorien er bygd opp med forklarende tekst, kode og eksempler som belyser teorien. Vi har vi lagt vekt på at elevene raskt skal komme i gang med kodingen. Etter hvert delkapittel finner du derfor flere Prøv selv-oppgaver. Løser eleven disse oppgavene får de god trening i å programmere. Stikkordregister og læreplanen, har vi plassert sist i læreboka.

Informasjonsteknologi 1 med HTML5, CSS og Firebase
Kode 1, med HTML5, CSS og Firebase, legger til rette for mest mulig aktiv deltakelse fra elevene. Hvert kapittel starter med en oversikt over kompetansemålene i læreplanen og avslutter med kortfattede sammendrag.

Elevene kommer raskt i gang med å bygge nettsider
Teorien til kapitlene om utvikling av nettsteder med HTML og CSS er bygd opp med forklarende tekst, kode og eksempler som belyser teorien. I denne læreboken har vi lagt vekt på at elevene raskt skal komme i gang med å lage nettsider. Etter hvert delkapittel finner du derfor flere prøv selv-oppgaver. Løser eleven disse oppgavene får de god trening i å lage nettsider. Kapitlene som omhandler Digital samtid tar opp dagsaktuelle problemstillinger om muligheter, konsekvenser og trusler som er relevante for elevenes forhold til informasjonsteknologi. Stikkordregister og læreplanen til Informasjonsteknologi 1, har vi plassert sist i læreboka.

Databaser
Til hovedområdet om databaser i læreplanen har vi brukt Firebase som teknologi fra Google. Elevene lærer å utvikle og publisere dynamiske nettsteder i tråd med læreplanen. Vi legger til rette for webpubliseringsløsning, noe som gjør skolene uavhengige av egne webtjenere for publisering av elevarbeid.

Kodeeditoren
Elevnettstedet kode.cdu.no inneholder en Kodeeditor. I det venstre vinduet i Editoren skrives og redigeres HTML-kode. I det høyre vinduet vises nettsiden.

Elev- og lærerressurser til Kode 1
Nettstedet inneholder flere relevante oppgaver, løsningsforslag, mediefiler og kodeeditoren. Lærernettsted gir deg som lærer forslag til årsplan og tips til undervisningen. Programvare for gjennomføring av faget er gratis.

Kode Lærernettsted inneholder:

• Forslag til årsplan og ukeplan
• Oppgavebank
• Koden fra Eksemplene i læreboka
• Digital utgave av læreboka (Brettboka)
• PowerPoint-presentasjoner til undervisningen

Komponenter
• Lærebok, alt-i-ett
• Elevnettsted, åpent og gratis
• Lærernettsted, gratis lisens
• Brettbok - digital utgave av læreboka

Til toppen

Forfatter(e)

Langslet jobber som PhD-kandidat ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Tidligere har Langslet jobbet med frontend-utvikling i selskaper som Gjensidige, Point Carbon og Dagbladet, men har også lang erfaring med undervisning, både som lektor ved Sandvika VGS og som fagansvarlig på Frontend-studiet ved Fagskolen Kristiania.

Solheim arbeider som prosjektleder i NRKs utviklingsavdeling, og er redaktør for nettstedet NRKbeta.no. Eirik er NRKbetas teknologiguru og over gjennomsnittlig interessert i teknologi. Han har tidligere arbeidet i Accenture.

Brandtzæg er professor i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Han har også en bistilling som sjefsforsker ved SINTEF Digital. Hans spesialområder er internett, kunstig intelligens og sosiale medier. Han forsker på hvordan vår nye digitale hverdag påvirker sosiale relasjoner og samfunnsengasjement.

Kode 1 og 2 Informasjonsteknologi vg2, vg3 (LK06)

Kode 1 og Kode 2 – alt-i-ett lærebøker til Informasjonsteknologi 1 og 2. Lærebøkene legger til rette for mest mulig aktiv deltakelse fra elevene og har teori og oppgaver i samme bok. Kode 1 har med både Grid og Flexbox.