Kode Informasjonsteknologi 1 (Fagfornyelsen LK20)

Kode 1 (2021) Lærernettsted (Nettsted)

Digital lærerressurs informasjonsteknologi 1

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202696214
Kategori: Informasjonsteknologi 2 og Informasjonsteknologi 1
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Informasjonsteknologi 1, Informasjonsteknologi 2
Varighet: Fram til 31.08.2022
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Kode 1 (2021) Lærernettsted

Til Kode er det nye supplerende digitale ressurser for både lærere og elever som følger bokas struktur.

Læreren finner lærerveiledninger, tips til undervisningsopplegg, forslag til årsplaner, digital utgave av eksemplene i boka, PowerPoint-presentasjoner, forslag til skriftlige prøver og tips til andre vurderingsformer.

Læreren kan følge med på elevenes arbeid og progresjon på elevnettstedet, og gi tilbakemeldinger på elevenes besvarelser.

Til toppen

Kode Informasjonsteknologi 1 (Fagfornyelsen LK20)
Kode er et moderne og heldekkende læreverk til programfaget informasjonsteknologi i videregående skole og er skrevet til ny læreplan for fagfornyelsen (LK20). Med Kode kommer elevene raskt i gang med å lage nettsider med HTML og CSS og programmere i JavaScript.