Kode Informasjonsteknologi 1 (Fagfornyelsen LK20)

Kode 1 (2021) Elevnettsted privatist (Nettsted)

Digital elevressurs informasjonsteknologi

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202736729
Kategori: Informasjonsteknologi 2 og Informasjonsteknologi 1
Fag: Informasjonsteknologi 1, Informasjonsteknologi 2
Varighet: Fram til 31.08.2022
Nivå: Vg2, Vg3
Om utgivelsen Kode 1 (2021) Elevnettsted privatist

Til Kode er det nye supplerende digitale ressurser for lærere og elever som følger bokas struktur.

Ressursene supplerer boka og gir elevene mulighet til å utforske ulike temaer i informasjonsteknologi gjennom undervisningsopplegg, flere oppgaver, løsningsforslag og tilleggsstoff om dagsaktuelle temaer. Elevene kan lagre svarene sine på nettstedet.

Til toppen

Kode Informasjonsteknologi 1 (Fagfornyelsen LK20)
Kode er et moderne og heldekkende læreverk til programfaget informasjonsteknologi i videregående skole og er skrevet til ny læreplan for fagfornyelsen (LK20). Med Kode kommer elevene raskt i gang med å lage nettsider med HTML og CSS og programmere i JavaScript.