Kobbes kommentarer til husleieloven (Innbundet)

Forfatter:

Harald S. Kobbe, Henriette Løken Berle og Anders Pind

Forfatter: , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2000
Antall sider: 688
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202196974
Kategori: Eiendomsrett , Kommentarutgaver og Avtale- og kontraktsrett
Fag: Avtale- og kontraktsrett, Eiendomsrett, Kommentarutgaver
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kobbes kommentarer til husleieloven
En ny husleielov tok til å gjelde 1. januar 2000, lov om husleieavtaler av 26. mars 1999 nr. 17. Den nye loven bygger på en ny systematikk og innebærer flere materielle endringer i forhold til den tidligere loven fra 1939.

Denne boken inneholder lovteksten med kommentarer, og følger dermed samme opplegg som høyesterettsadvokat Arne Kobbes anerkjente kommentarutgaver. Det er tatt med henvisninger til den tidligere husleieloven og det redegjøres for hva som er endret i og med den nye loven. Det gis også utdrag fra og henvisninger til den nye lovens forarbeider. Tidligere rettspraksis er gjennomgått på nytt og er til dels referert noe grundigere enn tidligere. For å gi et mest mulig utfyllende bilde av nyere praksis, er også utrykte underrettsdommer fra de siste årene samlet inn, gjennomgått og referert i tilknytning til de aktuelle lovbestemmelsene.

Boken er utformet som en oppslagsbok, og er dermed et uvurderlig hjelpemiddel for advokater, dommere og profesjonelle utleiere.

Til toppen