Klokere (Innbundet)

Fra gruppetenkning til smarte grupper

Forfatter:

Cass R. Sunstein og Reid Hastie

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 195
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Wiser. Getting Beyond Groupthink to Make Groups Smarter
Oversatt av: Holmes, Inger Sverreson
ISBN: 9788202488949
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag og Organisasjon og ledelse
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Klokere

Fra tidenes morgen har vi tatt beslutninger i grupper. Ved at man drar nytte av flokkens samlede kunnskaper og erfaringer bør dette gi gode resultater.

Tja. Vi har alle deltatt i gruppebeslutninger – og vet at resultatet kan bli dårlig. Hvorfor? Mange legger skylden på «gruppetenkning», uten helt å vite hva begrepet egentlig betyr.

De to professorene Sunstein og Hastie hjelper oss med å forstå hvorfor og hvordan gruppebeslutninger mislykkes – og til å unngå fallgruvene og oppnå bedre resultater. Første del av boken inneholder lettfattelige og fascinerende forklaringer på de særegne problemene grupper står overfor:

  • De forsterker ofte, fremfor å korrigere, individuelle vurderingsfeil.
  • De fører ofte til kaskadeeffekter, fordi medlemmene følger det andre sier.
  • Medlemmene blir polarisert, og inntar mer ekstreme standpunkter
  • De vektlegger det alle vet i stedet for å fokusere på viktig informasjon som bare noen få kjenner til.
I andre del tilbyr forfatterne enkle metoder og råd om hvordan vi kan gjøre grupper smartere: blant annet demping av lederen, nye måter å tenke på insentiver og belønning på og gjennomtenkt tildeling av roller.

Klokere har eksempler fra et bredt utvalg organisasjoner – fra Google til CIA. Boken gjør deg ikke bare klokere, men den kan også hjelpe ditt team og din organisasjon til å treffe bedre beslutninger – beslutninger som fører til suksess.

Forord av Knut Ivar Karevold ph.d, Institutt for psykologi ved Universitetet i Oslo.

Til toppen

Sagt om boka

«Intet menneske er en øy, og alle viktige beslutninger tas i fellesskap. Denne viktige boken viser hvordan beslutningene kan gjøres bedre og dermed også føre til at grupper, folkemasser og samfunnet generelt blir klokere og bedre. Alle som deltar i viktige beslutninger, bør lese denne boken.»
Lawrence Summers, finansminister under president Clinton, leder for National Economic Council under president Obama

«Forfatterne bygger på forskning, eksempler fra virkeligheten og, i Sunsteins tilfelle, erfaringer fra Det hvite hus, og identifiserer de vanligste feilene grupper begår, men tilbyr oss også fornuftige måter å unngå disse ofte kostbare feilene på. Både topp- og mellomledere vil finne mye i denne boka som gjør dem, med ett ord, klokere.»
John Engler, President, Business Roundtable


«Flere hoder er ikke alltid bedre enn ett, ifølge Cass Sunstein og Reid Hastie. I Klokere får vi en klok beskrivelse av de skjulte farene ved gruppebeslutninger sammen med smarte, lettfattelige og ofte overraskende løsninger. Fullstendig fascinerende og omvendt intuitivt – denne boken er viktig lesning for toppledere og andre ledere, ja faktisk for alle som håper å skape en vellykket virksomhet.»
Claire Shipman, reporter, tv-stasjonen ABCs Good Morning America, forfatter av The Confidence Code

«Det er skrevet mange bøker om hvorfor og hvordan individer tar dårlige beslutninger. Men mange av de viktigste beslutningene tas av grupper, der normale problemer blir forstørret. Endelig har Sunstein og Hastie gitt oss viktig innsikt og veiledning som hjelper grupper og team å unngå fallgruver, slik at de kan treffe effektive beslutninger. Ledere i alle sjikt bør ta med seg denne lærdommen.»
Austan Goolsbee, professor ved Booth handelshøyskole ved universitetet i Chicago, tidligere formann for Council of Economic Advisers under president Obama

«Denne boken er en gullgruve av dyp innsikt, fornuftige råd og fascinerende fortellinger hentet fra praktiske erfaringer. Den er skrevet med klarhet og sjarm og blir et uunnværlig veikart for ledere innen både offentlig og privat virksomhet. Jeg kan tenke meg en håndfull historiske beslutninger som kunne vært gjort bedre hvis bare lederne våre hadde fulgt disse rettesnorene.»
Doris Kearns Goodwin, vinner av Pullitzer-prisen, historiker med presidenter som spesialtfelt, forfatter av Team of Rivals og The Bully Pulpit

«Klokere er den klokeste boken som noen gang er skrevet om hvordan man bruker den kunnskapen som finnes i grupper til å treffe klokere beslutninger. Sunstein og Hastie er to av de mest fremtredende samfunnsviterne i vår tid, og deres kunnskaper lyser gjennom hele boka. Alle ledere trenger den innsikten de gir oss.»
Max Bazerman, professor, Harvard Business School, forfatter av The Power of Noticing

«Sunstein og Hastie har vevd sammen banebrytende forskning om atferdsøkonomi og grupper med innsikt fra Sunsteins praktiske erfaringer fra vestfløyen i Det hvite hus. Klokere hjelper ledere av organisasjoner – enten det dreier seg om presidenten i USA eller daglig leder i en småbedrift – til å redusere feilfaktoren og treffe bedre beslutninger.»
Nancy-Ann DeParle, grunnlegger og partner i Consonance Capital Partners, tidligere Deputy Chief of Staff for Policy og rådgiver for president Obama

Til toppen

Presse Klokere
Forfatter(e)
Reid Hastie er professor i atferdsvitenskap ved Booth handelshøyskole ved universitetet i Chicago. Han er ekspert på psykologien bak beslutninger, særlig gruppebeslutninger. Han har skrevet en rekke fagbøker alene eller sammen med andre, blant annet Rational Choice in an Uncertain World.
Cass R. Sunstein er professor ved Det juridiske fakultet på Harvard. Han har grunnlagt og er leder for programmet for atferdsøkonomi og offentlig politikk samme sted. Fra 2009 til 2012 var han leder for Office of Information and Regulatory Affairs ved Det hvite hus, og fra 2013 til 2014 satt han i president Obamas vurderingskomité for etterretnings- og kommunikasjonsteknologi. Han har samarbeidet med representanter fra mange land samt private bedrifter om anvendelse av atferdsøkonomi. Blant de mange bøkene hans finner vi Simpler. The Future of Government; den toneangivende Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, som han utga i 2008 sammen med Richard H. Thaler; og Wiser, norsk utgave Klokere, 2015.