Klinisk organisasjonspsykologi (Heftet)

Forfatter:

Per Øystein Saksvik og Kjell Nytrø (red.)

Forfatter: , , , , , , , , , , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 384
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202294403
Kategori: Organisasjon og ledelse
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Klinisk organisasjonspsykologi

Målet med denne boken er å formidle kunnskap om problemstillinger knyttet til arbeidslivets krav og muligheter. På flere områder innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi vil en klinisk kompetanse være nødvendig, kanskje særlig rettet mot behandling og rehabilitering, men også for å forstå individuelle årsaker til atferd i organisasjoner. Det er viktig å ha kunnskap om samspillet mellom individ og organisasjon med tanke på forebygging og behandling - noe som nå aktualiseres gjennom forsøksordningen med at psykologer skal få skrive ut sykmelding.

Boken belyser grenseflaten mellom arbeidsliv og klinisk psykologi. Kapitlene er skrevet av forfattere med ulike spesialiteter. Det er ikke gjort noe forsøk på å dekke alle temaene som danner grenselandet mellom klinisk psykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi. Kapitlene fungerer derfor mer som eksempler på tema i denne kategorien og kan leses i tilfeldig rekkefølge. Bidragsyterne er alle forskere og praktikere som er engasjert i utviklingen av faget, og deres ulike bidrag vil forhåpentligvis fungere som en inspirator for dem som ønsker å fordype seg videre.

Boken er skrevet for studenter og andre som ønsker et supplement til en generell innføring i arbeids- og organisasjonspsykologi. Den er et godt utgangspunkt for videreutdanning og spesialisering i klinisk arbeidspsykologi eller organisasjonspsykologi.

Til toppen

Forfatter(e)

Brita Bjørkelo er psykolog, ph.d., og professor (i organisasjonspsykologi og politivitenskap) ved Politihøgskolen, der hun forsker på politiets ledelse, arbeidsmiljø og organisasjon. Hun leder forskningsprosjekter som «A matter of facts» (NFR 2020-2025), «Mangfold i utdanning og etat» (2015-) og «Etikk, sosiale medier og lærerutdanning (2010-). Bjørkelo ledet tidligere FIKS-prosjektet (NFR 2015-2018) som jobbet for kjønnsbalanse i toppstillinger innen forskning ved Politihøgskolen og forskergruppen «Organisasjons og ledelse».

Ståle Einarsen (ph.d.) er professor i arbeids- og organisasjonspsykolog ved Universitet i Bergen og leder for Forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK) og Bergen Bullying Research Group som særlig arbeider med å kartlegge årsaker, konsekvenser og håndtering av mobbing, trakassering og destruktiv ledelse i arbeidslivet. Han er utdannet klinisk psykolog fra Universitetet i Bergen og har sin doktoravhandling om mobbing i arbeidslivet fra samme institusjon.  Einarsen har utgitt en lagt rekke fagbøker på norsk og engelsk, samt et stort antall forskningsartikler i anerkjente internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.  

Lars Glasø (Ph.D) er professor i organisasjonspsykologi ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Han er utdannet klinisk psykolog og spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Glasø arbeidet som organisasjonskonsulent og lederutvikler i 15 år før han begynte sin karriere i Akademia. Glasø har skrevet mange artikler og bokkapitler om blant annet konstruktiv og destruktiv ledelse, lederutvikling, emosjoner i arbeidslivet, konsultasjon og endring, samt mobbing i arbeidslivet. Glasø underviser på Master of Science-, Master of Management-, Executive Master- og Ph.D-programmet ved BI.

Kim Larsen er psykologspesialist ved Sykehuset Østfold og er også tilknyttet Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging (NSSF), Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Han er spesialist i klinisk samfunnspsykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi. Faglige spesialinteresser er: sosialpsykologi, Freud-biografi og psykoanalysens historie, psykiatrihistorie og suicidologi.

Kjell Nytrø er førsteamuensis ved NTNU. Han har i mange år forsket innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi og har skrevet flere rapporter, papers og bokbidrag.

Per Øystein Saksvik er professor i psykologi ved NTNU. Han har i mange år forsket innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi og har skrevet flere rapporter, papers og bokbidrag.