Klassen som fellesskap 2 (Heftet)

Lærerarbeid med elevkultur for læring og danning

Forfatter:

Simon Michelet

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 284
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202634513
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap , Utdanningsledelse , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Klassen som fellesskap 2

Denne boka handler om lærerarbeid med klassen som et fellesskap for læring og danning. Hvordan kan læreren støtte elevens faglige og sosiale utvikling, og unngå et klasserom dominert av motspill? Læreres samfunnsmandat forutsetter klasserom som støtter inkludering og tilpasset opplæring, dialog, demokrati, kritikk og danning. Forfatteren drøfter hvordan disse begrepene angir prinsipper som skal ivaretas i klasserommet, og eksemplifiserer hvordan lærere har arbeidet konkret med dette på barne- og ungdomstrinn. Læreres valg må baseres på profesjonelt skjønn hvor den enkelte vurderer hvilke didaktiske prinsipper som bør vektlegges, og hvorfor, i akkurat dette klasserommet.

Klassen som fellesskap forstås som elevkultur, som har betydning for både faglig og sosial læring. En lærer med autoritet kan lede elevenes utvikling av denne kulturen. Samtidig vil den etablerte elevkulturen i klassen påvirke hva det er mulig for læreren å oppnå. Lærerarbeid og elevkultur trekker og dytter i hverandre. Hverdagsliv i klasserommet betyr å leve i dette spenningsfeltet.

Boka henvender seg til klasseromsforskere, lærerutdannere, lærere og lærerstudenter. Boka er fagfellevurdert.

Til toppen

Andre utgaver

Klassen som fellesskap 2
Bokmål Ebok 2020

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Simon Michelet er dosent i pedagogikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Han har lang erfaring fra skole og lærerutdanning og har blant annet ledet et FoU-prosjekt som ble tildelt Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris.