Klasse! Tysk 1 (Fagfornyelsen LK20)

Klasse! 1 Unibok (LK20) (Nettsted)

Digital lærebok tysk 1, vg1

Forfatter:

Simen Braaten og Mona Gundersen-Røvik

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202685249
Kategori: Tysk 1
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Enkeltlisens
Fag: Tysk 1
Varighet: Fram til 31.08.2024
Nivå: Vg1
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Klasse! 1 Unibok (LK20)

Klasse! Unibok (2020) er den digitale utgaven av læreboka for tysk 1 til fagfornyelsen og studieforberedende vg1. Unibok er brukervennlig og har gode verktøy som støtte for elevenes leseforståelse. Lisensen er gyldig i 2 år slik at elevene har tilgang fram til avsluttende eksamen i faget.

Med Klasse! 1 Unibok (2020) får elevene en digital lærebok som tilfredsstiller målene i læreplan for tysk I til fagfornyelsen. Til Klasse! følger det også supplerende nettressurser for elever og lærere med oppgaver og ekstra ressurser og hjelpemidler. Se Klasse! Elev- og lærernettsted (2020).

Med Klasse! 1 Unibok er læreboka alltid tilgjengelig – også på mobil. Teksten tilpasser seg skjermen den leses på, noe som gir svært god lesevennlighet. Gode verktøy og nyttige funksjoner gjør at eleven kan benytte god studieteknikk og jobbe aktivt under lesingen og slik øke leseforståelsen.
I Unibok er lærebokteksten og de litterære tekstene lest inn. Cappelen Damms Tysk ordbok (2017) er integrert og oppslagene vises i lesevinduet. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater og markere i teksten. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Klasse! 1 Unibok tilfredsstiller kravene til universell utforming.

Når du har lisens til Klasse! 1 Unibok, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.
Les mer om Unibok på www.unibok.no. Finn ut mer om læreverket Klasse! for tysk I (fagfornyelsen 2020)cdu.no/vgs.

Til toppen

Andre utgaver

Klasse! 1 (LK20)
Bokmål Fleksibind 2020
Forfatter(e)

Simen Braaten er som så mange andre nordmenn forelsket i Berlin. Som lærer ved Foss vgs i Oslo, tidligere ved Nordseter skole, og som lærebokforfatter arbeider han for at flere skal dele hans lidenskap også for det tyske språket. Han er opptatt av at elevene selv skal lete etter og finne mønstre i språket, og at de skal lære et språk de tror de vil få nytte av i praksis. Braaten har studert ved Humboldt Universität zu Berlin og har sin MA i tysk språk fra UiO. I flere år har han også vært lærer på Sommerskolens tyskkurs i Berlin. Braaten er medforfatter av Echt! (tysk II), Klasse! (tysk I for videregående skole) og Jetzt (tysk I for ungdomsskole).

Mona Gundersen-Røvik underviser i tysk ved Molde videregående skole og har, foruten tysk l, ll og lll, engelsk og markedsføring og ledelse som undervisningsfag. Siden 2010 har hun også vært koordinator for tysk nivå 3 i Møre og Romsdal og hun har tidligere jobbet i næringslivet med utstrakt internasjonal kontakt med bl.a. det tyskspråklige området. Hun har tysk hovedfag fra UiO og en bachelor i Internasjonal business. Gundersen-Røvik er medforfatter av Echt! (tysk II), Klasse! (tysk I for videregående skole) og Jetzt (tysk I for ungdomsskole), og har revidert Deutsch Drei Digital (tysk III).

Klasse! Tysk 1 (Fagfornyelsen LK20)
Målet med Klasse! er at elevene skal bli aktive og engasjerte brukere av moderne tysk språk, og at de skal få en opplevelse av og interesse for det tysktalende Europa. Læreverket er oppdatert og tilpasset kravene i læreplan for fremmedspråk nivå 1 til fagfornyelsen (LK20).