Klasse! Tysk 1 (Fagfornyelsen LK20)

Klasse! 1 og 2 Lærernettsted (LK20) (Nettsted)

Digitale lærerressurser tysk 1

Forfatter:

Simen Braaten og Mona Gundersen-Røvik

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202672607
Kategori: Tysk 1
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Lærerlisens
Fag: Tysk 1
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg1
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Klasse! 1 og 2 Lærernettsted (LK20)

Klasse! (2020), tysk 1 for fagfornyelsen, har et rikholdig nettsted for lærere og elever, med funksjoner som gir mulighet for individuell oppfølging og tilpassing.

Klasse! nettressurser for fagfornyelsen har en lagrings- og rapportfunksjon som gjør det mulig for læreren å holde god oversikt over progresjon og resultater for hver enkelt elev. Det er mulig for læreren å kartlegge elevenes tyskferdigheter, samt lage og tildele grupper eller enkeltelever oppgaver som er tilpasset de enkeltes behov. Nettstedet er tilrettelagt for prosessorientert skriving, der eleven kan sende skriftlige besvarelser til læreren, som kan rette og kommentere og sende tilbake til eleven for videre arbeid. Læreren kan også lese inn muntlige beskjeder til eleven, og gi mulighet for gruppechat mellom lærer og elever.

Klasse! Lærernettsted inneholder i tillegg fasit til oppgavene i boka, fasit, årsplan, grammatikk- og temafilmer, lytteøvelser, transkripsjon av lyttetekstene og prøver.

Klasse! Elevnettsted (2020) har et stort og variert utvalg oppgaver for god språklæring. Språkporten tysk, som til nå har vært en selvstendig nettressurs som krever egen lisens er inkludert og Cappelen Damms Tysk ordbok er integrert. Klasse! Elevnettsted (2020) er gratis digitale ressurser for tysk 1. Med Klasse! Elevnettsted Pluss får man også innlest lyd fra bøkene.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Simen Braaten er som så mange andre nordmenn forelsket i Berlin. Som lærer ved Foss vgs i Oslo, tidligere ved Nordseter skole, og som lærebokforfatter arbeider han for at flere skal dele hans lidenskap også for det tyske språket. Han er opptatt av at elevene selv skal lete etter og finne mønstre i språket, og at de skal lære et språk de tror de vil få nytte av i praksis. Braaten har studert ved Humboldt Universität zu Berlin og har sin MA i tysk språk fra UiO. I flere år har han også vært lærer på Sommerskolens tyskkurs i Berlin. Braaten er medforfatter av Echt! (tysk II), Klasse! (tysk I for videregående skole) og Jetzt (tysk I for ungdomsskole).

Mona Gundersen-Røvik underviser i tysk ved Molde videregående skole og har, foruten tysk l, ll og lll, engelsk og markedsføring og ledelse som undervisningsfag. Siden 2010 har hun også vært koordinator for tysk nivå 3 i Møre og Romsdal og hun har tidligere jobbet i næringslivet med utstrakt internasjonal kontakt med bl.a. det tyskspråklige området. Hun har tysk hovedfag fra UiO og en bachelor i Internasjonal business. Gundersen-Røvik er medforfatter av Echt! (tysk II), Klasse! (tysk I for videregående skole) og Jetzt (tysk I for ungdomsskole), og har revidert Deutsch Drei Digital (tysk III).

Klasse! Tysk 1 (Fagfornyelsen LK20)
Målet med Klasse! er at elevene skal bli aktive og engasjerte brukere av moderne tysk språk, og at de skal få en opplevelse av og interesse for det tysktalende Europa. Læreverket er oppdatert og tilpasset kravene i læreplan for fremmedspråk nivå 1 til fagfornyelsen (LK20).